Μαργαρίτα Αντωνάκη

Μαργαρίτα Αντωνάκη

Γενική Διευθύντρια, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (E.A.E.E)

Η κ. Μ. Αντωνάκη είναι μαθηματικός – αναλογίστρια με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφορική και πολύχρονη εμπειρία σε θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης. Από το 1995 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στην έδρα Πιθανοτήτων και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως προϊσταμένη Οικονομικού και Τεχνικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών στο Υπουργείο Ανάπτυξης (εποπτική αρχή των ασφαλιστικών εταιριών κατά το εν λόγω διάστημα) και στην Ασφαλιστική Αγορά ως Γενική Διευθύντρια στην Commercial Union Life. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Αναλογιστών, της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α), μέλος πολλών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε σειρά συνεδρίων και συναντήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Insurance Europe, του αντιπροσωπευτικού οργάνου των ενώσεων των ασφαλιστικών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι, επίσης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης-Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe, του οργάνου εκπροσώπησης των Ευρωπαίων ασφαλιστών. Έχει διατελέσει μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης και εισηγήτρια στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενική Διευθύντρια, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (E.A.E.E)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενική Διευθύντρια, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (E.A.E.E)