Μαρία Δημητριάδη- Bιλτανιώτη

Μαρία Δημητριάδη – Bιλτανιώτη

Insurance Agent Δημητριάδη Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Πρόεδρος ΣΠΑΤΕ Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής.

Γεννήθηκα τον Μάρτιο του 1965 στην Αθήνα. Είμαι απόφοιτος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών – “ΕΙΑΣ”, και κατέχω Άδεια Ασφαλιστικού Πράκτορα καθώς και Πιστοποιήσεις Πώλησης Προϊόντων “UNIT LINKED” & Πώλησης “ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”. Η επαφή μου με τον ασφαλιστικό χώρο ξεκινά ήδη από τα μαθητικά μου χρόνια. Από το 1983 και για 13 χρόνια υπηρέτησα σε Διευθυντικές θέσεις στην Ασφαλιστική Εταιρεία “ΕΣΤΙΑ ΑΕΓΑ”. Το 1996 αποτέλεσε μία χρονιά σταθμό για την επαγγελματική μου καριέρα αφού ξεκίνησα να εργάζομαι στο Ασφαλιστικό Πρακτορείο Δημητριάδη που μετρούσε ήδη 12 χρόνια λειτουργίας. Το 2003 ανέλαβα την διοίκηση της επιχείρησης πιστεύοντας βαθιά στο θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

«Στην Δημητριάδη Ασφαλιστικοί Πράκτορες, στόχος μας είναι η προστασία των σημαντικότερων αγαθών στην ζωή του ανθρώπου, της υγείας, της περιουσίας και της εξασφάλισης του μέλλοντος τόσο του ίδιου όσο και της οικογενείας του. Μέσα από την δουλειά μας, έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε και να κάνουμε την μεγάλη αλλαγή προσφέροντας στον πελάτη την βοήθειά μας αλλά και μία ανάσα αισιοδοξίας».

Κοινωνική Δράση

Από το 2004 μέχρι και σήμερα η κοινωνική δράση μου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μου. Τα δέκα τελευταία χρόνια από την θέση του Ταμία και της Γενικής Γραμματέως στον Σύλλογο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής ΣΠΑΤΕ  συνέβαλα στους στόχους του Συλλόγου με πρώτιστο την αναβάθμιση του Ασφαλιστικού Πράκτορα ως επάγγελμα και την προστασία του από αθέμιτες πρακτικές. Από τον Δεκέμβριο του 2019, ως Πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ, πάντα μαζί με την ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάμεσα στους κύριους στόχους μας θέτουμε την προστασία των Δικαιωμάτων των Συναδέλφων μας, την αναβάθμιση του Επαγγέλματος μας και την παρουσία μας στην κοινωνία των Πολιτών. Παράλληλα πραγματοποιούμε δράσεις με σκοπό ο κάθε πολίτης – καταναλωτής να γνωρίσει τον θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

2016-2021: Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ).

 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Insurance Agent Δημητριάδη Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Πρόεδρος ΣΠΑΤΕ Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Insurance Agent Δημητριάδη Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Πρόεδρος ΣΠΑΤΕ Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής.