Μαρία Δημητριάδη- Bιλτανιώτη

Μαρία Δημητριάδη – Bιλτανιώτη

Insurance Agent, Πρόεδρος, ΣΠΑΤΕ & Γενική Γραμματέας, ΠΟΑΔ

Απόφοιτος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών – “ΕΙΑΣ”, κατέχω Άδεια Ασφαλιστικού Πράκτορα καθώς και Πιστοποιήσεις Πώλησης Προϊόντων “UNIT LINKED” & Πώλησης “ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”.

«Η επαφή μου με τον ασφαλιστικό χώρο ξεκινά ήδη από τα μαθητικά μου χρόνια»

 • 2003 έως σήμερα: CEO & Insurance Agent, Δημητριάδη Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ
  Αναλαμβάνω την Διοίκηση της επιχείρησης πιστεύοντας βαθιά στο θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
 • 1996: Χρονιά σταθμός για την επαγγελματική μου καριέρα.
  Ξεκίνησα να εργάζομαι στο Ασφαλιστικό Πρακτορείο του πατέρα μου, Κωνσταντίνου Δημητριάδη – ενός από τους πιο επιτυχημένους επιθεωρητές πωλήσεων της ασφαλιστικής αγοράς.
 • 1983-1993: Διευθύντρια στον Κλάδο Ζωής στην Ασφαλιστική Εταιρεία “ΕΣΤΙΑ ΑΕΓΑ” και Βοηθός στην Διεύθυνση Αντασφαλίσεων & Αναλογισμού στην ίδια Εταιρεία.

«Η κοινωνική δράση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μου»

 • 2019 έως σήμερα: Πρόεδρος Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής, ΣΠΑΤΕ
  Από τον Δεκέμβριο του 2019 ως Πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ, μαζί με την ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου, εστιάζουμε και στην κοινωνική μας παρουσία και στην προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή με στόχο την καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης.
 • 2016 έως σήμερα: Γενική Γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, ΠΟΑΔ
  Από το 2016 συμμετέχω από την θέση της Γενικής Γραμματέως στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ΠΟΑΔ, που αποτελεί πανελλαδικά το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των συναδέλφων μου.
 •  2004-2019: Ταμίας και Γενική Γραμματέας στον Σύλλογο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής, ΣΠΑΤΕ. Από την θέση του Ταμία και της Γενικής Γραμματέως συνέβαλα στους στόχους του Συλλόγου με πρώτιστο την αναβάθμιση του Ασφαλιστικού Πράκτορα ως επάγγελμα και την προστασία του από αθέμιτες πρακτικές.
Λεπτομέρειες Ομιλητή