Μαρία Μαργαριτσανάκη

Μαρία Μαργαριτσανάκη

Στέλεχος της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΔιεύθυνση Φορέων

Η Μαρία Μαργαριτσανάκη είναι οικονομολόγος. Ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών εξελίχθηκε μέχρι τη βαθμίδα του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή (Σ.Ο.Ε.Λ. 1999), αποκτώντας πολύπλευρη εμπειρία στον έλεγχο διαφορετικών οικονομικών μονάδων.

Από το 2002 εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας μέρος σε πολυάριθμους ελέγχους της Διεύθυνσης Φορέων.

Έχει συμμετάσχει ως εθνικός εκπρόσωπος στη διαπραγμάτευση Κανονισμών του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και συμμετείχε επί σειρά ετών στην Market Data Standing Committee της ESMA.

Από το 2014 ασχολείται με την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης., ενώ συμμετέχει στην ομάδα εργασίας της EIOPA που έχει αντικείμενο τα επαγγελματικά ταμεία (IORPs).

Ήταν μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/2341 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) στην ελληνική νομοθεσία και συμμετείχε στην εκπόνηση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της σχετικής δευτερογενούς εθνικής νομοθεσίας. Συμμετείχε ως ειδικός σύμβουλος στην εκπόνηση διατάξεων σχετικά με την ίδρυση του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

Έχει παρακολουθήσει ή συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε σειρά σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων με αντικείμενο την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο χώρο της κεφαλαιαγοράς και της επαγγελματικής ασφάλισης. και έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Διεύθυνση Φορέων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Διεύθυνση Φορέων