Μαρία Μουκούλη

Μαρία Μουκούλη

Επικεφαλής Τμήματος Κλινικών Μελετών, Pharmassist Ltd

Η κα. Μαρία Μουκούλη ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στο τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων της Pharmassist το 2011. Το 2012 μεταπήδησε στο Τμήμα Κλινικών Μελετών ως Επιτηρήτρια Κλινικών Δοκιμών και συνεργάστηκε με πολλές Διεθνείς Φαρμακευτικές Εταιρείες. Το 2015, ανέλαβε τη νέα της θέση ως Senior CRA/Project Manager και το 2017, προήχθη σε Clinical Project Leader, ενώ παράλληλα έλαβε Διεθνές Πιστοποιητικό επιθεωρήτριας Αρχών Ορθής Κλινικής Πρακτικής από το NBScience/ICH/London, UK, μετά από επιτυχή ολοκλήρωση του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το Δεκέμβριο του 2018, ανέλαβε το ρόλο της Επικεφαλής του Τμήματος Κλινικών Μελετών από όπου έως και σήμερα παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στην ομάδα της στα πλαίσια της οργάνωσης και της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών και με φαρμακευτικά προϊόντα (παρεμβατικές φάσης Ι/ΙΙ/ΙΙΙ/ΙV και μη-παρεμβατικές), ιατροτεχνολογικές συσκευές, συμπληρώματα διατροφής σε διάφορες θεραπευτικές περιοχές.

Η κα. Μουκούλη είναι κάτοχος πτυχίου Βιολογίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία, αμφότερα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι Διδάκτωρ Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας, από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού & Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Έχει εκλεγεί Γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου CRO (HACRO) από τον Ιούλιο/2021.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επικεφαλής Τμήματος Κλινικών Μελετών, Pharmassist Ltd
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επικεφαλής Τμήματος Κλινικών Μελετών, Pharmassist Ltd