Μάριος Γιαννάς FIA

Μάριος Γιαννάς FIA

Διευθυντής, Cronje & Yiannas Actuaries and Consultants Ltd

Ο Μάριος Γιαννάς είναι Ιδρυτής και Εκτελεστικός Σύμβουλος της Cronje & Yiannas Actuaries and Consultants Ltd και Εταίρος του Ινστιτούτου Αναλογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο ρόλος του στην C.Y Actuaries επικεντρώνεται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, σε θέματα σχετικά με τις επενδύσεις, σχεδιασμό παροχών, χρηματοδότηση και διακυβέρνηση. Παρέχει επίσης συμβουλές σε εταιρικούς πελάτες σε σχέση με εξαγορές και συγχωνεύσεις, αναδιοργάνωση, επιχειρηματικό προγραμματισμό και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. 

Είχε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Κύπρο καθώς και στον τομέα των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων μέσω ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι τακτικός εκπαιδευτής σε θέματα σχετικά με την αγορά των συντάξεων και των ασφαλίσεων, καθώς και σε θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της ευημερίας των εργαζομένων. 

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, όπου και προήδρευε της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife.  

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής, Cronje & Yiannas Actuaries and Consultants Ltd
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής, Cronje & Yiannas Actuaries and Consultants Ltd