Μπάμπης Τζανάκης

Μπάμπης Τζανάκης

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, Gilead Sciences Ελλάς

Ο Μπάμπης Τζανάκης είναι Διευθυντής του Τμήματος Market Access & Government Affairs της Gilead Sciences για την Ελλάδα και Κύπρο, με προϋπηρεσία 14 έτη στην ίδια εταιρία και πάνω από 20 στον Φαρμακευτικό κλάδο, με εμπειρία σε Τουρκία, Ισραήλ και Μέση  Ανατολή. Απόφοιτος του ΕΚΠΑ και Φυσικός, έχει ειδίκευση στον τομέα των βιοφαρμακευτικών προϊόντων και μακρά εμπειρία στα θέματα πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες ασθενών που πάσχουν από νόσους απειλητικές για την ζωή. Έχει σχεδιάσει και συντονίσει την υλοποίηση προγραμμάτων πρόσβασης και υποστήριξης της διάγνωσης και διασύνδεσης ασθενών με κλινική φροντίδα, ενώ ειδικεύεται σε θέματα πολιτικών τιμολόγησης και αποζημίωσης της καινοτομίας. Συμμετέχει επί μακρόν στις ομάδες εργασίας του ΣΦΕΕ του Pharma Innovation Forum  και του AMCHAΜ. Είναι, τέλος, απόφοιτος του 3ετούς προγράμματος εκπαίδευσης στελεχών GPO Gestalt training – Consulting & Coaching του Gestalt Edge.

Λεπτομέρειες Ομιλητή