Νάντια Μπρέγιαννη

Νάντια Μπρέγιαννη

Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών, Export Credit Greece S.A.

Η Νάντια Μπρέγιαννη είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College London στο κομμάτι της Διαχείρισης Κινδύνου και Χρηματοοικονομικής Μηχανικής. Είναι κάτοχος πιστοποίησης διαχείρισης έργων (Project Management Professional, PMP) και από το 2019, έχει προσφέρει coaching σε ένα σύνολο ομάδων με σκοπό την βελτιστοποίηση των προσωπικών και επαγγελματικών τους δυνατοτήτων.

Έχει περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας στον Τραπεζικό και Συμβουλευτικό κλάδο σε θέσεις υψηλής ευθύνης αναλαμβάνοντας έργα στρατηγικού, μετασχηματιστικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα, ενώ διαθέτει σχετική εμπειρία σε κομμάτια ανάπτυξης επιχειρησιακών πλάνων και συγχωνεύσεων και εξαγορών (Μ&Α).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών, Export Credit Greece S.A.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών, Export Credit Greece S.A.