Νίκος Φράγκος

Νίκος Φράγκος

Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κ. Φράγκος είναι Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1991, ενώ το διάστημα 2012-2014 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος. Το 2010 έως το 2014 υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων. Από το 2013 είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑΥΕΤ, από το 2017 του ΤΜΕΔΕ, του ΤΕΑ-ΣΟΕΛ. Από τον Οκτώβριο του 2021 είναι Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ. Από το 2000 έως το 2010 ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων Αναλογιστών. Είναι υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών. Οι πτυχιούχοι είναι σήμερα στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Έχει δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στους τομείς της Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, ενώ το έτος 2002 έλαβε διάκριση καλύτερου δημοσιευμένου ερευνητικού άρθρου από την Ένωση Αναλογιστών Αμερικής για το άρθρο Optimal Bonus – Malus Systems. Έχει επίσης συγγράψει το πανεπιστημιακό σύγγραμμα «Οικονομικά-Μαθηματικά της Σύνταξης». Επιπλέον, έχει εκπονήσει πολυάριθμες μελέτες: Αναλογιστικές- Οικονομικές για φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Λεπτομέρειες Ομιλητή