Νίκος Μανιαδάκης

Νίκος Μανιαδάκης

Καθηγητής Διοίκησης και Πολιτικής Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Νίκος Μανιαδάκης είναι Καθηγητής Διοίκησης και Πολιτικής Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου διετέλεσε Αναπληρωτής Κοσμήτορας και Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος για αρκετές θητείες. Ασχολείται  με την ανάλυση, αξιολόγηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα με τον ακαδημαϊκό χώρο, υπηρετεί επίσης ως μέλος διοικητικών συμβουλίων σε διάφορες εταιρείες, όπου καθοδηγεί την εταιρική επιχειρηματική ανάπτυξη και τον λειτουργικό μετασχηματισμό τους.

Υπηρέτησε ανώτερους ρόλους σε κορυφαίους φαρμακευτικούς, συμβουλευτικούς και υγειονομικούς οργανισμούς και ήταν συνεργάτης στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Warwick. Ενήργησε ως σύμβουλος σε πολλούς φορείς και σχεδίασε στρατηγικές και πολιτικές σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Είναι δημόσιος ομιλητής, συγγραφέας και μέλος της συντακτικής επιτροπής δύο επιστημονικών περιοδικών. Σπούδασε οικονομικά και διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών, York και Warwick Business School και επιχειρηματική καινοτομία στο Harvard Business School και στο INSEAD.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Διοίκησης και Πολιτικής Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Διοίκησης και Πολιτικής Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής