Παναγιώτα Λαγού

Παναγιώτα Λαγού

Senior Manager, Cyber Security Consulting, Adacom S.A.

Η Παναγιώτα είναι Senior Manager in Cybersecurity Consulting στην ADACOM S.A.

Η Παναγιώτα Λαγού είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Ελλάδα), Μεταπτυχιακού τίτλου στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το Royal Holloway University of London (Αγγλία) και Πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα).

Η Παναγιώτα έχει λάβει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: ISO 27001 Lead Auditor, CIA (Certified Internal Auditor), CISA, CDPSE και CISSP (Certified Information Systems Security Professional).

Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στην Ασφάλεια Πληροφοριών, Συμμόρφωση με Κανονισμούς και Πρότυπα, έχοντας εξειδικευτεί σε πρότυπα και κανονισμούς (ISO 27001, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Αναλαμβάνει έργα όπως Ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών, Αναλύσεις Ρίσκου, Ανάλυση Επιπτώσεων, Διαχείριση Περιστατικών, Διερευνήσεις Περιστατικών, Εκπαιδεύσεις, Ελέγχους σε διάφορους τομείς όπως τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, επικοινωνίας και μάρκετινγκ, ναυτιλιακές κ.α.

Επίσης, έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και μελέτες αναφορικά με την ασφάλεια πληροφοριών ως αποτέλεσμα ερευνητικού έργου.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Senior Manager, Cyber Security Consulting, Adacom S.A.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Senior Manager, Cyber Security Consulting, Adacom S.A.