Παναγιώτης Παπαντωνίου

Παναγιώτης Παπαντωνίου

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Έχει ευρεία γνώση της δυναμικής του τομέα των μεταφορών, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του για περισσότερα από 12 έτη, ως μηχανικός, ερευνητής, σύμβουλος συγκοινωνιολόγος, εκπρόσωπος επιστημονικών φορέων και σύμβουλος της Πολιτείας. Στο πλαίσιο της ερευνητικής του διαδρομής έχει συμμετάσχει σε 21 ερευνητικά έργα, έχουν δημoσιευθεί 23 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 82 εργασίες σε συνέδρια με κρίση εργασίας. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι η οδική ασφάλεια, ο βιώσιμος συγκοινωνιακός σχεδιασμός, η οδοποία και τα ευφυή συστήματα στις μεταφορές.

Λεπτομέρειες Ομιλητή