Παναγιώτης Σαμαρτζής

Παναγιώτης Σαμαρτζής

Ειδικός στην Τεχνολογία Επενδύσεων και Διαχείριση Κινδύνων, AssetWise Capital Management

Ο κ. Παναγιώτης Σαμαρτζής είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο κύριος ρόλος του στην AssetWise Capital Management περιλαμβάνει την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών και την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου των χαρτοφυλακίων. Στο παρελθόν διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων της AssetWise Capital Management, ενώ είχε εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Διακριτικής Διαχείρισης της Τράπεζας Eurobank EFG και ως επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει λάβει μέρος σε πολλά ερευνητικά έργα και σε επιστημονικούς διαγωνισμούς με σημαντικές διακρίσεις. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά Μαθηματικά από το Imperial College London, και προπτυχιακού διπλώματος στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος πιστοποίησης CFA.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ειδικός στην Τεχνολογία Επενδύσεων και Διαχείριση Κινδύνων, AssetWise Capital Management
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ειδικός στην Τεχνολογία Επενδύσεων και Διαχείριση Κινδύνων, AssetWise Capital Management