Παναγιώτης (Τάκης) Μιχαλόπουλος

Παναγιώτης (Τάκης) Μιχαλόπουλος

Ασφαλιστικός Πράκτορας, Πρόεδρος, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) & Πρόεδρος, της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ)

Ο κύριος Παναγιώτης Μιχαλόπουλος διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο στην οποία εντάχθηκε το1983 αρχικά μέσω του agency της Εθνικής Ασφαλιστικής και στη συνέχεια με το δικό του Πρακτορείο Γενικών Ασφαλειών. Η διεύρυνση των εργασιών του πρακτορείου τον οδήγησε σε συνεργασίες με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες τόσο στον κλάδο υγείας όσο και στους γενικούς κλάδους. Έχοντας εντάξει από νωρίς στη ζωή του το ενδιαφέρον για τη συλλογική πρόοδο του κλάδου συμμετείχε από το 2001 στο ΔΣ του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (ΣΠΑΤΕ) εκπροσωπώντας τον θεσμό από το 2010 έως το 2019 από τη θέση του Προέδρου. Στο πλαίσιο της ενασχόλησης με τα κοινά συμμετείχε στο ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφ. Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) από το 2013 έως 2016 ως μέλος στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος και από τον Απρίλιο του 2018 ανέλαβε τη θέση του Προέδρου, παράλληλα συμμετέχει ως εκπρόσωπος της ΠΟΑΔ στο ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) και μετά από την τελευταία αναδιάρθρωση του 2021 από την θέση του Προέδρου και για ένα έτος . Εμμένει στην κοινή τακτική στην ενιαία αντιμετώπιση και στη συλλογική ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ασφαλιστικός Πράκτορας, Πρόεδρος, (ΠΟΑΔ) & Πρόεδρος,(ΕΑΔΕ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ασφαλιστικός Πράκτορας, Πρόεδρος, (ΠΟΑΔ) & Πρόεδρος,(ΕΑΔΕ)