Πάνος Ε. Βάρδας, MD, Ph.D (London)

Πάνος Ε. Βάρδας, MD, Ph.D (London)

Καθηγητής Καρδιολογίας, Συντονιστής του Τομέα Καρδίας Ομίλου Υγεία, Πρόεδρος Επιβλέπουσας Αρχής Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία

 

Ο καθηγητής κ. Π. Βάρδας, υπήρξε για τριάντα χρόνια μέλος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιδρυτής και επικεφαλής της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Επιπρόσθετα, ο καθηγητής κ. Βάρδας χρημάτισε για τέσσερα χρόνια πρόεδρος της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο καθηγητής Βάρδας έχει υπάρξει επίσης πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιαγγειακής Εταιρείας (1999-2001), όπως επίσης ιδρυτής του αγγλόφωνου περιοδικού Hellenic Journal of Cardiology (2001).

Στην Ευρώπη ευρύτερα, ο καθηγητής κ. Βάρδας, υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής εταιρείας αρρυθμιών (ΕHRA) και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας ESC (2012-2014). Σήμερα διευθύνει το γραφείο της ESC στις Βρυξέλλες και θητεύει ως επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού. Παράλληλα, ο καθηγητής κ. Βάρδας είναι συντονιστής του Τομέα Καρδίας (Καρδιολογία- Καρδιοχειρουργική) του Ομίλου Υγεία.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 752 επίσημες δημοσιεύσεις (PubMed, εστιάζοντας στο λήμμα Vardas P.), συγγραφή βιβλίων και επιμέλεια γνωστών εκδόσεων.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Google Scholar, o καθηγητής Βάρδας αναφέρεται σε 178.500 βιβλιογραφικές αναφορές, με h-index 109.

Ένα σημαντικό μέρος του επιστημονικού έργου του καθηγητού Βάρδα εστιάζεται στην ψηφιακή υγεία, την ιατρική τεχνολογία, την καινοτομία και θέματα ρυθμιστικών αρχών συναφή με τις ιατρικές συσκευές.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Καρδιολογίας, Συντονιστής Τομέα Καρδιάς Νοσοκομείων Ομίλου Υγεία, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (2012-2014)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Καρδιολογίας, Συντονιστής Τομέα Καρδιάς Νοσοκομείων Ομίλου Υγεία, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (2012-2014)