Σοφία Παπαστεφάνου

Σοφία Παπαστεφάνου

Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και Διεθνών Επενδύσεων στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ

Η Σοφία Παπαστεφάνου είναι Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και Διεθνών Επενδύσεων στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Αντικείμενο εργασίας της είναι η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων funds of funds, με έδρα την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, που περιλαμβάνει επενδύσεις στις διεθνείς μετοχικές και ομολογιακές αγορές, καθώς και σε θεματικές και εναλλακτικές επενδύσεις. Έχει αποκτήσει τεχνογνωσία σε ζητήματα βιωσιμότητας και στις πρακτικές υπεύθυνων επενδύσεων. Είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην επενδυτική διαδικασία και διαχείριση χαρτοφυλακίου και συντονίζει την υιοθέτηση των έξι αρχών για τις υπεύθυνες επενδύσεις που ορίζει η πρωτοβουλία UN Principles for Responsible Investment (PRI). Μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων ESG και της Επενδυτικής Επιτροπής Private Banking. Είναι πτυχιούχος MSc Economics for Development του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και BA Economics του Πανεπιστημίου του Reading.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και Διεθνών Επενδύσεων στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων και Διεθνών Επενδύσεων στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ