Θεώνη Αλαμπάση

Θεώνη Αλαμπάση

Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής ΥποστήριξηςΕιδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού ΧρέουςΥπουργείο Οικονομικών

Η Θεώνη Αλαμπάση είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος, με εξειδικευμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και τον τομέα των εμπορικών επιχειρήσεων. Στο δημόσιο τομέα εργάζεται από το έτος 2007,ως νομική σύμβουλος σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Εργάζεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατέχοντας τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και υπό την ιδιότητά της αυτή, συμμετείχε στη νομική ομάδα συγγραφής του νέου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίαςΠαράλληλα, είναι μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Ομιλεί άριστα την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα.  

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών