Βαρβάρα Βαζαίου

Βαρβάρα Βαζαίου

Local Country Site Activation Manager για την Ελλάδα, IQVIA

Local Country Site Activation Manager για την Ελλάδα, Manager για Regulatory and Start Up διαδικασίες στο Global Site Activation Τμήμα της IQVIA Ελλάδος.

Κάτοχος διπλωμάτων MSc και BSc στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών αντίστοιχα.

Από το 2006 στην Κλινική Έρευνα. Ισχυρό υπόβαθρο στην εμπειρία κλινικής παρακολούθησης όλων των φάσεων μιας κλινικής μελέτης, από την επιλογή ερευνητικών κέντρων έως την επίσκεψη τερματισμού στην Ογκολογία, Καρδιαγγειακή, Γαστρεντερολογία, Νευρολογία και άλλους θεραπευτικούς τομείς.

Εμπειρία σε Regulatory και Site StartUp διαδικασίες από τον Ιούλιο του 2009. Συμμετοχή στις διαδικασίες εύρεσης ερευνητικών κέντρων που θα οδηγήσουν στην επιλογή και συμμετοχή τους στις κλινικές δοκιμές.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Local Country Site Activation Manager για την Ελλάδα, IQVIA
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Local Country Site Activation Manager για την Ελλάδα, IQVIA