Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν.

Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν.

Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (Board of Supervisors of European Securities and Markets Authority – ESMA-).  Έχει εκλεγεί επίσης από τις τρείς Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESMAEBA & EIOPA) Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών αυτών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις (ESAs Joint Committee’s Securitisation Committee). 

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (JSD) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (New York University School of Law) με θέμα διδακτορικής διατριβής «Συγκριτική Επισκόπηση των Αποκρατικοποιήσεων με επίκεντρο την Ελλάδα» και Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Νομικές Σπουδές (LLM in International Legal Studies) από την ίδια νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος Αθηνών (Παρ’ Αρείω Πάγω) και Νέας Υόρκης και έχει εξειδίκευση σε θέματα δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποκρατικοποιήσεων, εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Έχει εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια ως Εταίρος σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και για πάνω από 10 έτη ήταν επικεφαλής του αντίστοιχου Τμήματος χρηματοπιστωτικού δικαίου των δικηγορικών εταιρειών. Επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της ΕΚ από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο 2015. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας της έκλεισε την πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση του Κανονισμού και της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II/MIFIR), που αποτελεί τη βασική νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, με την ιδιότητα της προεδρεύουσας της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου το 2014. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις