Βασίλης Δαβιλάς

Βασίλης Δαβιλάς

Marketing & Business Development Manager, Europ Assistance

Ο κ. Βασίλης Δαβιλάς διαθέτει εμπειρία από την Ασφαλιστική βιομηχανία σε θέσεις ευθύνης Marketing & Διαχείρισης Εμπορικών Λειτουργιών, τα τελευταία 6 χρόνια.

Από τον Αύγουστο του 2020 έχει αναλάβει τη θέση του Marketing & Business Development Manager στη Europ Assistance Greece, με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας και της αναγνωρισιμότητάς της (brand awareness), την οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής & ενεργειών Marketing της εταιρείας, καθώς και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σε υφιστάμενα και νέα Business Lines.

Κατά το παρελθόν έχει αναλάβει αντίστοιχων αρμοδιοτήτων θέσεις σε εταιρείες Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής, FMCG, Mobile Marketing (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) και eCommerce, σε τομείς Business Analysis, Customer Insights & CRM-Customer Service.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Marketing & Business Development Manager, Europ Assistance
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Marketing & Business Development Manager, Europ Assistance