Βασίλης Παναγιωτίδης

Βασίλης Παναγιωτίδης

Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ο Βασίλης Παναγιωτίδης παρακολούθησε το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο διεθνές οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό δίκαιο. Από τον Οκτώβριο του 2000 εργάζεται στη Γενική Γραμματεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). Είναι επικεφαλής της διεύθυνσης συστημάτων πληρωμών, καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος και φυσικής ασφάλειας τραπεζών, καθώς και του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ), του φορέα εκπαίδευσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Εκπροσωπεί, μέσω της Γενικής Γραμματείας της ΕΕΤ, τις τράπεζες-μέλη της σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών. Είναι μέλος των ΔΣ της ΔΙΑΣ Α.Ε., του ΤΕΚΕ και της ΕΛΑΝΕΤ και εκπροσωπεί την ΕΕΤ σε διάφορες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή