Χαράλαμπος Φύτρος, FHAS, CFA, PhD

Χαράλαμπος Φύτρος, FHAS, CFA, PhD

Β’ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., Αναλογιστής & Χρημ/κός Αναλυτής, ΤΕΑ Johnson & Johnson

Ο Χαράλαμπος Φύτρος είναι αναλογιστής, πλήρες μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος και CFA charterholderαναλαμβάνοντας για περισσότερα από 15 έτη υψηλόβαθμες αρμοδιότητες στον χώρο των τριών πυλώνων ασφάλισης. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στην παροχή αναλογιστικής υποστήριξης και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου σε επαγγελματικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα των παροχών προς εργαζομένους. Είναι Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης ΤΕΑ (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.)έχοντας αναπτύξει πλούσια δράση για την πρόοδο του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα. 

Έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ (ΗΒ) και διδάσκει ως επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και ως καθηγητής στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος.  

Λεπτομέρειες Ομιλητή