5o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

«Μετάβαση στο νέο θεσμικό περιβάλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης: Προκλήσεις και Προοπτικές»

H Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και η ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr διοργανώνουν το 5o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 με φυσική παρουσία στο  ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental καθώς και με παράλληλη online μετάδοση από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Σκοπός του Συνεδρίου

Το Συνέδριο με τίτλο: «Μετάβαση στο νέο θεσμικό περιβάλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης: Προκλήσεις και Προοπτικές» αποσκοπεί στην καταγραφή και αποκωδικοποίηση των τελευταίων εξελίξεων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο έτος σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και του εγχώριου συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού συστήματος γενικότερα.

Μέσω τοποθετήσεων, εμπειρικών αναλύσεων και εμπεριστατωμένων παρουσιάσεων διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό επιχειρείται η ολοκληρωμένη και εις βάθος ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των θεμάτων που απασχόλησαν αλλά και που αναμένεται να απασχολήσουν την νέα χρονιά, τον 2ο πυλώνα ασφάλισης σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απώτερος στόχος του Συνεδρίου, είναι μια ολιστική προσέγγιση της φιλοσοφίας, των μηχανισμών λειτουργίας και του ρόλου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ως συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών οχημάτων, σε όλα τα δυνητικώς εμπλεκόμενα μέρη της αγοράς εργασίας (εργοδοτών – εργαζομένων) στον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης

Συμμετέχοντες στο Συνέδριο

Το παρόν στο 5ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, αναμένεται να δώσει πλήθος παραγόντων, υψηλόβαθμων -Ελλήνων και ξένων- αξιωματούχων, υψηλών προσκεκλημένων και εκπροσώπων θεσμικών φορέων.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Ανθρώπους της αγοράς
 • Εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων/εργοδοτών)
 • Εκπροσώπους εποπτικών φορέων
 • Διαχειριστές επενδύσεων
 • Αναλογιστές
 • Ορκωτούς ελεγκτές και εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών
 • Εσωτερικούς ελεγκτές
 • Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους
 • Λογιστές και λογιστικά γραφεία
 • Ανώτερα στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων
 • Στελέχη ανθρώπινου δυναμικού
 • Λοιπούς εμπειρογνώμονες

Το συνέδριο περιλαμβάνει παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης (panels) με την παρακάτω βασική θεματολογία:

 • Panel Ι: Αξιολόγηση επάρκειας τελευταίων συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος με κεφαλαιοποιητικά στοιχεία. Δημογραφικές και Διαρθρωτικές Προκλήσεις για τη μελλοντική βιωσιμότητα του συστήματος συντάξεων.

 • Fireside Chat Ι: Τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα και οι δίδυμες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της γήρανσης.

 • Panel ΙΙ: Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλισης. Πολιτικές για την ψηφιοποίηση, τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, τη διακυβέρνηση και τις λειτουργίες.

 • Panel ΙΙΙ: H προστιθέμενη αξία της επαγγελματικής ασφάλισης στην αγορά εργασίας ως αποτελεσματικό εργαλείο ανταμοιβής του εργατικού δυναμικού.

 • Fireside Chat ΙΙ: Η συμμετοχή του Δ.Α.Α. στον 2ο Πυλώνα Ασφάλισης. Κίνητρα και οφέλη στο εργασιακό περιβάλλον από την ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικού ταμείου.

 • Panel IV: Στρατηγικές Βιωσιμότητας. ESG, επενδύσεις και κλιματική ανθεκτικότητα.

 • Panel V: Στρατηγικές επενδυτικής διαχείρισης επαγγελματικών ταμείων σε περιβάλλον έντονης διεθνούς μεταβλητότητας και αυξημένων αβεβαιοτήτων.

Το συνέδριο έχει στόχο:

 • να αναδείξει τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές της επαγγελματικής ασφάλισης,
 • να καταγράψει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στις πτυχές του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων, και
 • να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που ο 2ος Πυλώνας Ασφάλισης μπορεί να προσφέρει στην εργασιακή και επιχειρηματική κοινότητα και συνολικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή μιας χώρας, μέσω της εξασφάλισης επάρκειας συνταξιοδοτικού εισοδήματος και αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων μετά τη λήξη του εργασιακού τους βίου και την είσοδο στην τρίτη ηλικία.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση της επόμενης ημέρας της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα μετά την ψήφιση από την Πολιτεία και εισαγωγή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων στο κλείσιμο του 2023, των επιπτώσεων της δύσκολης διεθνούς συγκυρίας μεταβλητότητας και αβεβαιοτήτων (έντονες διακυμάνσεις αγορών, πληθωρισμός, αντιστροφή επιθετικής συσταλτικής νομισματικής πολιτικής κεντρικών τραπεζών, αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, περιβαλλοντική και κλιματική κρίση κ.λπ.) στις επενδυτικές επιδόσεις των επαγγελματικών ταμείων από πλευράς των αρμόδιων διαχειριστών επενδύσεων καθώς και εξειδικευμένων μακροοικονομικών και λοιπών κοινωνικοασφαλιστικών πεδίων του εγχώριου οικονομικού συστήματος.

Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & Πρόεδρος, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)
Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος
Διδάκτωρ Νομικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος Δ.Σ. ESMA & IOSCO
Fellow of Hellenic Actuarial Society (FHAS), Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
Head of Risk & Financial Stability Department, EIOPA
Executive Director – European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
Secretary General at the Cross Border Benefits Alliance-Europe (CBBA-Europe)
Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ), Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Ανώτερος Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Καθηγητής & Διευθυντής Έρευνας στην ESSCA Grande École, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
Deputy Director of the Sorbonne School of Management
Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Υπεύθυνος ΕSG Επενδύσεων, Alpha Asset Management AEΔΑΚ
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ - Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών
Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Managing Director, Global Head of Servicing, Intrum, Πρόεδρος Δ.Σ., ΤΕΑ Intrum
Ιδρυτής Ομίλου Global Money Managers Ltd & Διευθύνων Σύμβουλος Επενδυτικού Ομίλου Global Group SA
Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Υπουργός
Διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων ΣΕΒ
Διευθύνων Σύμβουλος & CIO, Iolcus Investments ΑΕΔΟΟΕ
Σύμβουλος Στρατηγικής, Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,  Accenture Greece
Senior Economist, European Investment Bank (EIB)
Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος INTERAMERICAN
Μέλος ΔΣ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) - Διευθύνων Σύμβουλος, Karavias Underwriting Agency
General Manager South-East Europe, Kenvue, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), Πρόεδρος, Τ.Ε.Α. Johnson & Johnson
Οικονομικός Διευθυντής, Tsakos Shipmanagement S.A. & Πρόεδρος Τ.Ε.Α. Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου & Συνεργατών
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, AON Solutions Greece
Διευθυντής Επενδύσεων, Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Director, Insurance Business Consulting, ΕΥ Ελλάδας
Πρόεδρος, Τ.Ε.Α. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ
Καθηγητής της ασφαλιστικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. & Διευθύνων  Σύμβουλος, Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Elikonos Capital, ΑΕΔΟΕΕ
Διευθυντής Επενδύσεων και Αντιπρόεδρος, Alpha Trust
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθυντής του νομικού περιοδικού ΔτΚΑ (Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, εκδ. Σάκκουλα)
Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,  Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
Β' Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., Αναλογιστής & Χρημ/κός Αναλυτής, ΤΕΑ Johnson & Johnson
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ
Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Allianz ΑΕΔΑΚ
Δημοσιογράφος, Alpha TV
Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, ΕΚΠΑ, Πρώην Πρόεδρος Παγκόσμιου Συμβουλίου Προτύπων Ηθικής και Δεοντολογίας του Λογιστικού/Eλεγκτικού Επαγγέλματος
Policy Advisor on Pension & Financial Affairs, European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
Programme Manager – Head of Content, ethosMEDIA
Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής & Ενοποίησης, Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη
Δημοσιογράφος, Η Ναυτεμπορική

Gold Sponsors

ALPHATRUST-3
AON_NEW_SITE-1
Eurobank-Asset-Management_site
AIA_SITE
PEIRAIOS_ASSET_MANAGEMENT_SITE

Silver Sponsors

TEA-ACCENTURE_SITE
ELIKONOS_SITE
PCS_NEW

Bronze Sponsors

BETA_ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΓ_SITE
EY_site
teaypoik_logo_new_site

Premium Corporate Participations

LIBERTY_SITE-3
mpi_new_site
SYSTEMIC_SITE

Corporate Participations

innews_logo_SITE
OGILVY

Υπό την Αιγίδα

Ypourgeio-ErgasiasAsfalisis_N
yp-oikonomias-oikonomikon
SEV
ethe
TEAXA_SITE
ene
institouto-oikonomikou-alfabhtismou-logo
uni_dit_atti
pasysdik_logo_site_(harima)

Με την Ευγενική Υποστήριξη

AEIP_logo_site

Media Partners

naftemporiki_logo
naftemporikigr_logo
naftemporikitv_logo

Χορηγοί Επικοινωνίας

insuranceworld
insuranceworldgr
BANKS
EURO2DAY
mononews
insurance_daily
am_marketing_1
bankingnews_site_logo
BEC_Logo
xrima
xrimaweek
VIRUS_NEW
phb_logo

GOLD SPONSOR (€12.000 + Φ.Π.Α.)

 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται ομιλία διάρκειας δέκα (10) λεπτών.
 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης εσωτερικής συνέντευξης υψηλόβαθμου στελέχους στο περιοδικό Insurance World, με αναδημοσίευση στο portal insuranceworld.gr.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται τρεις (3) ροτόντες των οχτώ ατόμων (24 άτομα) στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται πενήντα (50) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn. Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο εξωτερικό του κτιρίου, στο Lobby/Ζώνη Α, στο Vip Lounge στον προθάλαμο του Conference Center και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Premium 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 30MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 500 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέσεις Προϊοντικής Προβολής (2Χ) (δύο θέσεις φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο video call, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέσεις Προϊοντικού Καταλόγου (2Χ) (δύο θέσεις όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έως και οχτώ (8) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 3μ.x. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το συνέδριο.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’). Το spot θα προβληθεί έως και τρεις (3) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media του διοργανωτή (Facebook και LinkedΙn) με τρεις (3) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (30MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

SILVER SPONSOR (€9.000 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός δικαιούται ομιλία στελέχους του διάρκειας δέκα (10) λεπτών ή συμμετοχής στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης συνέντευξης υψηλόβαθμου στελέχους στο portal insuranceworld.gr.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται δύο (2) ροτόντες των οχτώ ατόμων (16 άτομα) στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται σαράντα (40) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο εξωτερικό του κτιρίου, στο Lobby/Ζώνη Α, στο Vip Lounge στον προθάλαμο του Conference Center και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Premium 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 20MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 500 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέσεις Προϊοντικής Προβολής (2Χ) (δύο θέσεις φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο videocall, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέσεις Προϊοντικού Καταλόγου (2Χ) (δύο θέσεις όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έως και έξι (6) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 3μ.x. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το Συνέδριο.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’). Το spot θα προβληθεί έως και δύο (2) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media του διοργανωτή (Facebook και LinkedΙn) με δύο (2) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (20MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

BRONZE SPONSOR (€6.000 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται μία (1) ροτόντα των οχτώ ατόμων (8 άτομα) στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται τριάντα (30) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο Lobby/Ζώνη Α, στον προθάλαμο του Conference Center -ανάλογα τη διαθεσιμότητα- και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Advanced 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 10MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 250 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέση Προϊοντικής Προβολής (1Χ) (μία θέση φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο video call, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέση Προϊοντικού Καταλόγου (1Χ) (μία θέση όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έως και τέσσερα (4) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 2μ.x. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το Συνέδριο.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’). Το spot θα προβληθεί έως και μία (1) φορά σε διαφημιστικά slots κατά τη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media του διοργανωτή (Facebook και LinkedΙn) με μία (1) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (10MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

PREMIUM CORPORATE PARTICIPATION (€3.000 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται την παρουσία τεσσάρων (4) ατόμων στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται είκοσι (20) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο Lobby/Ζώνη Β -ανάλογα τη διαθεσιμότητα-, στον προθάλαμο του Conference Center-ανάλογα τη διαθεσιμότητα- και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • χορηγός δικαιούται δικό του Standard 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 8MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση). 2.Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 250 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’). 4. Θέση Προϊοντικής Προβολής (1Χ) (μία θέση φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας).
 • Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 2μ.x. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το Συνέδριο.
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (8MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

CORPORATE PARTICIPATION (€1.500 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται την παρουσία δύο (2) ατόμων στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Δικαιούται προβολής με έως ένα (1) rollup μέγιστης διάστασης (0,85×2,00)στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το συνέδριο
 • Το λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε εικαστικά του συνεδρίου (κεντρικό site του συνεδρίου, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors και στις σελίδες παρουσιάσεων – ομιλιών).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (5MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

250€+ 24% Φ.Π.Α. – υβριδική συμμετοχή (με φυσική παρουσία & ψηφιακά μέσω του LiveOn Expo Complex)
90€+ 24% Φ.Π.Α. – ψηφιακή συμμετοχή (μέσω του LiveOn Expo Complex)

Για μέλη ΕΛΕΤΕΑ

120€+ 24% Φ.Π.Α. – υβριδική συμμετοχή (με φυσική παρουσία & ψηφιακά μέσω του LiveOn Expo Complex)
50€+ 24% Φ.Π.Α. – ψηφιακή συμμετοχή (μέσω του LiveOn Expo Complex)

Παροχές ανά ατομική συμμετοχή:

 • Συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
 • Πλήρης αξιοποίηση των προηγμένων ψηφιακών δυνατοτήτων του LiveOn Expo Complex (δικτύωση, XPack, βιντεοκλήσεις & συνομιλίες).
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub του συνεδρίου.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
Χρήσιμες Πληροφορίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
Επικοινωνία με την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Υπεύθυνος Προγράμματος & Διαδικασιών Συνεδρίου

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
e-mail: [email protected]

Διαχείριση Οργανωτικών θεμάτων Συνεδρίου

Μαρία Μπακογιάννη, Γραμματέας Διοίκησης ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,

Τηλ: 2110141066,
 
Eλευθέριος Νικολάου, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
Τηλ: 2110141066,

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Γεώργιος Γεωργόπουλος, A΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Δρ. Χαράλαμπος Φύτρος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Παναγιώτης Καράκος, Ταμίας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Μαρία Φατζικμανώλη, Ειδική Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Eλευθέριος Νικολάου, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Εκτελεστική Επιτροπή ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,

 
Γεώργιος Γεωργόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.ΕΑ.,
 
Δρ. Χαράλαμπος Φύτρος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Kυριάκος Σαμπατακάκης, Γ΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Χαράλαμπος Κατσιπουλάκης, Γενικός Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Παναγιώτης Καράκος, Ταμίας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Μαρία Φατζικμανώλη, Ειδική Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Επικοινωνία με την ethosEVENTS

Xορηγίες

Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP
Τηλ: 210 998 4864,
e-mail: [email protected]

 
Ράντω Μανώλογλου, Key Account Manager,
Τηλ: 210 998 4863,
e-mail: [email protected]

Ομιλητές & Αιγίδες

Μαριάνα Βαζαίου, Head of Events Content,
Τηλ: 210 998 4932,
 
Σταματίνα Φάρκωνα, Events Programme Executive,
Τηλ: 210 998 4933,

Marketing & Επικοινωνία

Ανδρέας Μπάλτας, Group Digital Marketing Manager,
Τηλ: 210 998 4906,

Συντονισμός Εκδήλωσης

Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Events Director,
Τηλ: 210 998 4909,
 
Άρης Λαυδής, Associate Director, Events,
Τηλ: 210 998 4814,
 
Πάνος Χαλαβαζής, Hybrid Events Supervisor
Τηλ: 210 998 4921 

Ατομικές Συμμετοχές

Σταυρούλα Οικονομάκη, Key Account Manager, 
Τηλ: 210 998 4876,
e-mail: [email protected]

Γιατί να είστε χορηγός
 • Κατακτήστε πληροφόρηση & τεχνογνωσία αιχμής παρακολουθώντας στενά μια εκδήλωση με επίκαιρο και πρωτοποριακό περιεχόμενο.
 • Καλλιεργήστε ένα επωφελές πλαίσιο συνεργασίας και επαφών με επαγγελματίες - πρωταγωνιστές της αγοράς.
 • Φέρτε στο φως τις υπηρεσίες, τις καλές πρακτικές, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία σας.
 • Οδηγήστε τις νέες τάσεις στον τομέα σας στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Οικοδομήστε μια πολύπλευρη υβριδική δικτύωση (φυσική και ψηφιακή) με εκπροσώπους εταιρειών που βρίσκονται στις επάλξεις.
 • Προβληθείτε όπως ποτέ άλλοτε μέσα από το καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον της LiveOn, τις θέσεις προβολής του LiveOn Expo Complex και το Ψηφιακό Περίπτερό σας.
 • Εξασφαλίστε στην εταιρεία σας συνεχή και απρόσκοπτη προβολή, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την εκδήλωση, με το επικοινωνιακό «οπλοστάσιο» της ethosEVENTS.
Προηγούμενα Συνέδρια

4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ενημερωτικό | Απολογισμός

1.72+ million impressions

75.000+ impressions

22.000+ video views

670+ συμμετέχοντες

700+ δημοσιεύματα


3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ενημερωτικό | Απολογισμός

2o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ενημερωτικό | Απολογισμός