Φώτιος Καλαντζής

Φώτιος Καλαντζής

Senior Economist, European Investment Bank (EIB)

Ο Φώτιος Καλαντζής είναι οικονομολόγος στην Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Εντάχθηκε στο Οικονομικό Τμήμα της τράπεζας το 2017, αφού εργάστηκε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων (ECFIN), στην Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, στο Κέντρο Χρηματοοικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών και την συμβουλευτική εταιρία KPMG. Έχει διδακτορικό και MSc. στις αγορές ενέργειας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Είναι έμπειρος ερευνητής και συγγραφέας διαφόρων εργασιών και εκθέσεων για θέματα ενέργειας και κληματικής αλλαγής. Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντός του είναι η οικονομία και η ανάπτυξη υποδειγμάτων για τις αγορές ενέργειας και την κληματική αλλαγή, τα ρυθμιστικά θέματα και η οικονομετρία.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Senior Economist, European Investment Bank (EIB)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Senior Economist, European Investment Bank (EIB)