Γιώργος Λαμπίρης

Γιώργος Λαμπίρης

Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης