Γιώργος Λαμπίρης

Γιώργος Λαμπίρης

Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Λεπτομέρειες Ομιλητή