Ιωάννης Βουγιούκας

Ιωάννης Βουγιούκας

Διευθύνων Σύμβουλος Συνεταιριστικής τράπεζας Ηπείρου, Ανώτατο Στέλεχος Διοίκησης Χρηματοπιστωτικού Τομέα με εξειδίκευση στον Τραπεζικό Τομέα και τη Δευτερογενή Αγορά Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Ανώτατο στέλεχος διοίκησης του χρηματοπιστωτικού τομέα με τριακονταπενταετή πείρα στον τραπεζικό τομέα και στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στις κυριότερες ελληνικές συστημικές και μη τράπεζες στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, POSTBANK, ERB LEASING BULGARIA, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ)  και σε δύο εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Β2KAPITAL, DV01). Εις βάθος γνώση όλου του φάσματος του Banking (Large Corporate, SME, Leasing, Factoring, Trade Finance). Μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Κάτοχος Master of Business Administration – ΜΒΑ ▪ Kingston University

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος Συνεταιριστικής τράπεζας Ηπείρου, Ανώτατο Στέλεχος Διοίκησης Χρηματοπιστωτικού Τομέα με εξειδίκευση στον Τραπεζικό Τομέα και τη Δευτερογενή Αγορά Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος Συνεταιριστικής τράπεζας Ηπείρου, Ανώτατο Στέλεχος Διοίκησης Χρηματοπιστωτικού Τομέα με εξειδίκευση στον Τραπεζικό Τομέα και τη Δευτερογενή Αγορά Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων