Νίκος Μαντζούφας

Νίκος Μαντζούφας

Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Οικονομικών

Ο Νικόλαος Μαντζούφας κατέχει τη θέση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Διετέλεσε για ένα έτος Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ και για 10 έτη  Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Από το 2012 έως και το 2020 κατείχε τη θέση του Προέδρου του Επενδυτικού Συμβουλίου του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA, υλοποιούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για έργα αστικής ανάπτυξης. Επιπλέον, υπήρξε μέλος του Advisory Committee του EPEC (European PPP Expertise Centre) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επαγγελματικά έχει δραστηριοποιηθεί και στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνή τραπεζικό όμιλο (Bank of America), στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής και στην διεθνή ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton ως επικεφαλής του τομέα Project Finance. Έχει συμμετάσχει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε σημαντικό αριθμό έργων μετοχοποιήσεων /ιδιωτικοποιήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα, καθώς και στην ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε. για τα έργα ΣΔΙΤ.  Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (Ιntegrated master – Μεταπτυχιακό), καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Οικονομικών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Οικονομικών