Παναγιώτης Αντωνόπουλος

Παναγιώτης Αντωνόπουλος

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ – Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών

O κ. Αντωνόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ από την 1/1/2022. Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Χρηματοοικονομική (MBA in Finance) του City University Bayes Business School στο Λονδίνο και πτυχίου Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η σταδιοδρομία του κ. Αντωνόπουλου ξεκίνησε στην Τράπεζα της Ελλάδος με αντικείμενο την εποπτεία Τραπεζών και συμμετείχε σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακολούθησε η 15ετής θητεία του στη διαχείριση επενδύσεων της Alpha Asset Management έως τη θέση του Επικεφαλή Επενδύσεων (Chief Investment Officer) και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Asset Management, λαμβάνοντας κάθε χρόνο την πρώτη θέση μεταξύ των Ελλήνων διαχειριστών στην ετήσια έρευνα του Extel. Την τελευταία 5ετία, διετέλεσε επικεφαλής του Προϋπολογισμού της Alpha Bank.

Στις 30/1/2023 εξελέγη Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ - Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ - Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών