Σωτήριος Μπερσίμης

Σωτήριος Μπερσίμης

Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Μπερσίμης Σωτήριος είναι Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και εκλεγμένο μέλος του International Statistical Institute. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπηρετεί από το 2010. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2010 έως 2022 υπηρέτησε στις βαθμίδες του Λέκτορα, του Επίκουρου Καθηγητή και του Αναπληρωτή στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον, κατά την περίοδο 9ος/2020 έως 4ος/2022 διατέλεσε μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιώς
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιώς