Σπύρος Γκούμας

Σπύρος Γκούμας

CEO and Chairman of the BoD, SQLearn

Mr Spyros Goumas, CEO and Chairman of the Board of Directors, founded SQLearn and has a trainer background for the last 25 years. He specializes in training design (VET), delivery techniques and distance learning approaches for adult learners. He has participated in many European projects (EQUAL, LdV, LLP) and has vast experience in researching, project management and collaboration with transnational partners.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    CEO and Chairman of the BoD, SQLearn
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    CEO and Chairman of the BoD, SQLearn