Σταύρος Κωνσταντάς

Σταύρος Κωνσταντάς

Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος

Ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς είναι πτυχιούχος Μαθηματικού στο ΕΚΠΑ, ολοκλήρωσε επιτυχώς Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο Μαθηματικό στο ΕΚΠΑ και είναι από το 1994 Αδειούχος αναλογιστής και μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος. Έχει 33 χρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό Κλάδο υπηρετώντας διάφορες θέσεις. Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε πολυεθνικές και Ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρίες με έδρα της Ελλάδα σαν Chief Actuary, Operations Manager, CFO, COO, Chief Bank assurance Officer και CEO. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων τόσο σε θυγατρικές των Εταιριών που εργαζόταν στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό ( Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία ) αλλά και σε θεσμικούς φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς όπως η ΕΑΕΕ, το ΕΙΑΣ και η ΕΕΑ. Από την 1.1.2023 με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος διορίσθηκε Διευθυντής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Αποτελεί μέλος του Δ.Σ. της EIOPA και μέλος του Risk and Financial Stability Committee της EIOPA.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος