Greek Exports Forum & Awards 2020

Για 9η συνεχή χρονιά, η ethosEVENTS με την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργάνωσαν το συνέδριο – θεσμός για τον εξαγωγικό τομέα, το Greek Exports Forum  το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε μαζί με τα Greek Exports Awards 2020!

Η διοργάνωση των Greek Exports Forum & Awards 2020 είχε διττό χαρακτήρα: Αφενός να παρέχει στους Έλληνες εξαγωγείς χρηστικά εργαλεία και πληροφορίες προκειμένου να συνεχίσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, ενισχύοντας την ελληνική οικονομία, και αφετέρου να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις εξαγωγικές προσπάθειες στην τρέχουσα δυσχερή κοινωνικο-οικονομική συγκυρία.

Τα Greek Exports Forum & Awards 2020 διεξήχθησαν την Τετάρτη 20.01.2021 ως LiveOn Hybrid Event και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Τη διοργάνωση του συνεδρίου Greek Exports Conference
 • Την απονομή των βραβείων Greek Exports Awards
 • Παρουσιάσεις επιλεγμένων αγορών από Υπαλλήλους Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στους έλληνες εξαγωγείς
 • Β2Β Συμβουλευτικές Συναντήσεις Ελλήνων Εξαγωγέων με εκπροσώπους Διμερών Επιμελητηρίων

Υποψηφιότητες

Κατηγορία: Top Greek Export Company

 • € 900 για την υποψηφιότητα στο Βραβείο Top Greek Export Company

Κατηγορία: Top Innovation in Exports

 • €500 για την υποψηφιότητα στο Βραβείο Top Innovation in Exports

Κατηγορίες: Top Export Companies / Top Export Brands /Top Export Assistance Companies

 • € 300 για την πρώτη υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση
 • € 250 για επιπλέον (της πρώτης) υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση
 • € 200 για κάθε επιπλέον υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση

Οι εταιρείες με 1 έως 5 υποψηφιότητες υποψηφιότητας δικαιούνται 1 πρόσκληση για δωρεάν παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards.

Οι εταιρείες με 6 έως 10 υποψηφιότητες υποψηφιότητας δικαιούνται 2 προσκλήσεις για δωρεάν παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards

20 Ιανουαρίου

Ημερολόγιο #gefa20

18 Δεκεμβρίου 2020: Νέα Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Υποψηφιοτήτων
21 Δεκεμβρίου 2020: Έναρξη Ψηφοφορίας

20 Ιανουαρίου: Τελετή Απονομής

21 Ιανουαρίου: B2B Συμβουλευτικές Συναντήσεις

Τα φετινά Greek Exports Awards περιλαμβάνουν 4 επιμέρους θεματικές ενότητες, στις οποίες θα απονεμηθούν συνολικά 19 κατηγορίες βραβείων

A: SPECIAL EXPORTS AWARDS

Τα τέσσερα «Special Exports Awards» της κατηγορίας αφορούν τις σημαντικότερες διακρίσεις της βραδιάς των Greek Exports Awards 2020, περιλαμβάνοντας τα εξής:

Α1: Top Greek Export Company 2020

Πρόκειται για το πιο σημαντικό βραβείο της διοργάνωσης, το οποίο αναδεικνύει την κορυφαία εξαγωγική επιχείρηση της χρονιάς.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η συνολική διείσδυση της επιχείρησης στην παγκόσμια αγορά, οι δεσμοί με τον καταναλωτή, η συμβολή των εξαγωγών στα οικονομικά της αποτελέσματα και η γενικότερη πορεία της στο εγχώριο επιχειρείν.

Α2Τop Innovation in Exports

H κατηγορία αυτή αφορά σε όλους τους κλάδους. Μια εταιρεία μπορεί να είναι υποψήφια στην κατηγορία αυτή εφόσον η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαγωγικής της διαδικασίας. Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία που αναδεικνύει την ύπαρξη νέων και δημιουργικών στρατηγικών που βοηθούν στην οικοδόμηση και τη διατήρηση της βάσης για την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Α3Top Exports Manager of the year

Το τιμητικό βραβείο δεν ακολουθεί τα κριτήρια βράβευσης, όπως όλα τα υπόλοιπα βραβεία, αλλά απονέμεται με τα κριτήρια των Ελλήνων Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Α4: Honorary Export Distinction

Το τιμητικό βραβείο δεν ακολουθεί τα κριτήρια βράβευσης, όπως όλα τα υπόλοιπα βραβεία, αλλά απονέμεται με τα κριτήρια των Ελλήνων Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Β: TOP EXPORT COMPANIES

Στα βραβεία της ενότητας “Top Export Companies” υποψήφιες είναι οι ίδιες οι εταιρείες και όχι τα προϊόντα τους.

Στις παρακάτω κατηγορίες βραβείων δύναται να υπάρχουν περισσότερες από μία διακριθείσα επιχείρηση, η οποία θα καταταγεί στις κατηγορίες Gold, Silver, Bronze, ανάλογα με την τελική της βαθμολογία.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις με αξιόλογη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη στρατηγική εξαγωγών. Νικήτρια αναδεικνύεται η εταιρεία με την πλέον τεκμηριωμένη στρατηγική διείσδυσης στην ευρωπαϊκή ή παγκόσμια αγορά. Η κατηγορία φιλοξενεί τις επιχειρήσεις εκείνες που, αναζητώντας διεξόδους περαιτέρω ανάπτυξης, επιδίδονται στοχευμένα στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, στις παραδοσιακές και αναδυόμενες αγορές.

Αναλυτικότερα, ανά κατηγορία:

B1. Top Industrial Export Company

Βράβευση της καλύτερης βιομηχανικής μονάδας, με σημαντική διείσδυση σε ξένες αγορές. Ο βιομηχανικός τομέας στη χώρα μας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εξαιτίας του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος, αποτελεί τον βασικό κορμό της οικονομίας. Το βραβείο αναδεικνύει σημαντικές και αξιόλογες επιχειρηματικές προσπάθειες. Κριτήριο σε αυτήν την κατηγορία αποτελεί η επιλογή της κορυφαίας βιομηχανίας με ξεχωριστή παρουσία στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό παγκόσμιο στερέωμα.

 B2. Top Services Export Company

Νικητής της συγκεκριμένης κατηγορίας αναδεικνύεται ο πιο αποτελεσματικός εξαγωγέας υπηρεσιών. Σε αυτήν την κατηγορία υποβάλλουν υποψηφιότητα επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως π.χ. software, marketing services, logistics, συμβουλευτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες κ.ά.

B3. Top Manufacturing Export Company

Στην κατηγορία αναδεικνύεται ο «πρωταγωνιστής» στη μεταποίηση, που αποτελεί έναν πολυποίκιλο τομέα, με σημαντικές καινοτομίες στην επεξεργασία, συσκευασία και διακίνηση-διανομή, με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατηρησιμότητα μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης. Ο ρόλος της μεταποίησης αποτελεί «διαβατήριο» για την αποτελεσματική στήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας.

B4Top Trading Export Company

Η κατηγορία αναδεικνύει την επιχείρηση με την πρότυπη, εμπορικά, πρακτική. Φιλοξενεί τις εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητα για λογαριασμό τρίτων, που μπορεί για παράδειγμα να έχουν ρόλο χονδρεμπόρου ή διανομέα. Περιλαμβάνονται επίσης συνεταιριστικές και επιχειρήσεις που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι σε αγορές του εξωτερικού, υποστηρίζοντας άμεσα μια παραγωγική μονάδα ή προϊόν.

 B5. Top Newly Established Export Company

Βράβευση της καλύτερης πρακτικής στην κατηγορία των νεοφυών επιχειρήσεων (ίδρυση τα τελευταία 5 χρόνια). Σε μια εποχή που το οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς και οι προκλήσεις για το επιχειρείν αλλάζουν σε συχνή βάση, αναδεικνύεται η σημασία του ρόλου των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στόχος είναι η προβολή, η ανάδειξη και η επιβράβευση των εταιρειών (ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους και όχι μόνο της κατηγορίας «Τεχνολογία») που έχουν επενδύσει στο επιχειρείν.

C: TOP EXPORT BRANDS

Τέσσερις μοναδικές, επιμέρους κατηγορίες διακρίνονται στα φετινά “Top Export Brands”, φιλοξενώντας δράσεις που επιβραβεύουν τόσο το έργο του εξαγωγέα όσο και την αποτελεσματική διείσδυση του προϊόντος.

Στις παρακάτω κατηγορίες βραβείων δύναται να υπάρχουν περισσότερες από μία διακριθείσα επιχείρηση, η οποία θα καταταγεί στις κατηγορίες Gold, Silver, Bronze, ανάλογα με την τελική της βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, στην ενότητα περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους βραβεύσεις:

C1. Top Branded Export Product

Βράβευση του καλύτερου εμπορικού σήματος. Στην κατηγορία εξετάζονται μια σειρά από παράμετροι όπως η καινοτομία που ενσωματώνει, η αξία και το γραφιστικό περιβάλλον του σήματος, τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Ένα προϊόν είναι εξαγώγιμο όταν είναι καινοτόμο και μπορεί να δημιουργήσει σημαντική ζήτηση και οφέλη στους πελάτες του εξωτερικού.

 C2. Top Branded Export Service

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξαγωγών, η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθώς και καινοτόμα και εναλλακτικά δίκτυα που αποτελούν πολύτιμους αρωγούς στις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει εξειδικευμένα προϊόντα-υπηρεσίες, όπως π.χ. τραπεζικά, ασφαλιστικά, logistics, ανάπτυξης λογισμικού, χρηματοοικονομικά και προώθησης εξαγωγών κ.ά.

 C3. Top Export Company Brand

Στην κατηγορία “Top Export Company Brand” νικητής αναδεικνύεται το εταιρικό brand που επιδεικνύει διαπιστωμένα υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, αναγνωρισιμότητας και αξιόλογης διεθνούς διείσδυσης. Η κατηγορία επιβραβεύει την πρακτική του ορθά δομημένου εταιρικού σήματος, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στην παγκόσμια αγορά.

 C4. Top Export Packaging

Στην κατηγορία βραβεύεται η ελκυστικότερη συσκευασία, μέσα από μια σειρά κριτηρίων όπως εργονομία, καινοτομία, καλαισθησία, αποδοχή από τους καταναλωτές, με κύριο γνώμονα τον βαθμό διείσδυσης του προϊόντος στις επιμέρους αγορές. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιλογή της εξαγωγής κάποιου προϊόντος συνοδεύεται και από αναγκαίες τροποποιήσεις στο ίδιο το προϊόν. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει τις προϋποθέσεις σωστού σχεδιασμού (design), μελετημένης συσκευασίας και πιστοποίησης (προϊόντος και υλικών συσκευασίας).

D: TOP EXPORT ASSISTANCE COMPANIES

Πέρα από τις εξαγωγικές εταιρίες, τα Greek Exports Awards θέλουν να αναδείξουν και τις άριστες εταιρίες υποβοήθησης των εξαγωγών. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα των εταιριών υποβοήθησης βοηθούν τα μέγιστα στην επιτυχία των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Στις παρακάτω κατηγορίες βραβείων δύναται να υπάρχουν περισσότερες από μία διακριθείσα επιχείρηση, η οποία θα καταταγεί στις κατηγορίες Gold, Silver, Bronze, ανάλογα με την τελική της βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, στην ενότητα περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους βραβεύσεις:

D1Top Export Assistance Application/IT system

Οι υποψήφιοι σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι εταιρίες ανάπτυξης λογισμικών ή εφαρμογών, οι οποίες βοηθούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ή την εξαγωγική διαδικασία.

Αξιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών, το added value, το οποίο παρέχουν στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και η καινοτομική διάσταση.

D2. Top Export Assistance Maritime Services

H κατηγορία αυτή αφορά κυρίως σε ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν στο ναυτιλιακό κλάδο π.χ. brokers, υπηρεσίες λιμανιού κτλ. Η γρήγορη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά, το μεγαλύτερο δυνατό γεωγραφικό εύρος αγορών, οι ανταγωνιστικοί ναύλοι, είναι από τα βασικότερα κριτήρια βράβευσης της κατηγορίας.

D3Top Export International Logistics & Transportation

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εταιρείες διεθνών μεταφορών, logistics και cargo. Η βράβευση θα γίνει στην καλύτερη μεταφορική-αποθηκευτική εταιρεία που υποστηρίζει τις εξαγωγές. Η ταχύτητα, η ποιότητα των μεταφορικών μέσων και υπηρεσιών, οι έξτρα παροχές και οι ανταγωνιστικές τιμές είναι μερικά από τα κριτήρια της βράβευσης.

 D4. Top Export Banking Partner

Οι υποψήφιοι είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν εργαλεία χρηματοδότησης της διεθνούς δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ή εργαλεία υποβοήθησης των ελλήνων εξαγωγέων. Θα βραβευθεί το ίδρυμα που έχει αποδεδειγμένα σταθεί δίπλα στους εξαγωγείς με την παροχή αυξημένων χορηγήσεων, εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

 D5. Top Export Insurance Partner

Οι υποψήφιοι είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία διαθέτουν υπηρεσίες υποβοήθησης των εξαγωγών όπως π.χ.  ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, ανάκλησης προϊόντων, αστικής ευθύνης εξωτερικού και καλύψεις κινδύνου σε ξένα κράτη. Η συμβολή της ασφάλισης προϊόντων αλλά και των εξαγωγικών πιστώσεων,  στην προσπάθεια διεθνοποίησης των ελληνικών εταιρειών είναι χιλιοειπωμένη και αυταπόδεικτη.  Θα βραβευθεί η ασφαλιστική εταιρεία η οποία προσφέρει τα ελκυστικότερα ασφαλιστικά εξαγωγικά πακέτα στις επιχειρήσεις.

 D6. Top Export Consultant

Ο ρόλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μία εταιρεία που θέλει να γίνει εξαγωγική ενδεχομένως να είναι και ο πιο κρίσιμος για το αν το εγχείρημα θα είναι επιτυχημένο. Η συμβουλευτική εταιρεία πρέπει επί της ουσίας να σχεδιάσει κάθε λεπτομέρεια της εξαγωγικής προσπάθειας από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα λάθος της μπορεί να καταδικάσει την επιχείρηση-πελάτη της.

Gold Sponsors

ENTERPISE GREECE

Silver Sponsors

EUROLIFE

Corporate Participations

OGILVY

Under the Auspices of

Yp_Eks_logo
Yp_Agr_Anap_logo
pse_site
sve_site
seve_site
evea_site
eea
evep_site
vea_site
esee_site
evidite_logo
PEF
psepe_site
SEVT
sevitel_site
seletrope_site
sek_site
seo_site
arab-greek_site
greek-aithiopian_site
greek-africa_site
ellinoispan
ellino-kanadiko
greek-kenya_site
greek-china_site
greek-holland_site
greek-russian_site
greek-tour_site
swiss_greek_site
greek-finland_site

Communication Sponsors

BANKS
exportnews.gr_logo
globalsustain_logo
icap_logo
thesnew_site
kriti24_site.png
piraeus365gr_logo
xanthinews_site
xrima
xrimaweek
insuranceworld
insuranceworldgr

ΝΑΜΕ SPONSOR (15.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Το λογότυπο του χορηγού θα συμπεριληφθεί δίπλα στο κεντρικό λογότυπο των Greek Exports Forum & Awards με την επισήμανση “Greek Exports Forum & Awards presented by Name sponsor”.
 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται ομιλία διάρκειας δέκα (10) λεπτών στα Greek Exports Forum & Awards, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη LiveOn, την πλατφόρμα διεξαγωγής της εκδήλωσης.
 • Ο χορηγός δικαιούται να παρουσιάσει εταιρικό βίντεο μέγιστης διάρκειας τριών (3) λεπτών στα Greek Exports Forum & Awards.
 • Παρέχεται η δυνατότητα στον χορηγό ψηφιακής αίθουσας για πραγματοποίηση B2B συναντήσεων που διεξαχθούν παράλληλα με την κύρια ροή.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί έως και τρεις (3) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια των Greek Exports Forum & Awards.
 • Τo λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε προνομιούχο θέση στα εικαστικά των Greek Exports Forum & Awards (κεντρικό site, αρχική σελίδα της πλατφόρμας του online event, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors Hall και στις σελίδες της ζωντανής μετάδοσης του event.)
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβεβλημένης προβολής με banner στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors Hall. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 500 λέξεις), εταιρικό βίντεο της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 30MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του event έως και δέκα (10) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Παρέχεται η δυνατότητα σε υψηλόβαθμο στέλεχος του χορηγού να παραχωρήσει συνέντευξη εξωφύλλου στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό των Greek Exports Forum & Awards (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.)
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) με τρεις (3) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Δικαιούται πενήντα (50) προσκλήσεις για την παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Greek Exports Forum & Awards (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει banner μέγιστης διάστασης 500×100 (ύψος) στο απολογιστικό newsletter των Greek Exports Forum & Awards και banner διάστασης 728×90 στην σελίδα απολογισμού του εν λόγω event.

PLATINUM SPONSOR (12.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται ομιλία διάρκειας δέκα (10) λεπτών στα Greek Exports Forum & Awards , η οποία θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση.
 • Ο χορηγός δικαιούται να παρουσιάσει εταιρικό βίντεο μέγιστης διάρκειας τριών (3) λεπτών στα Greek Exports Forum & Awards .
 • Παρέχεται η δυνατότητα στον χορηγό, ψηφιακής αίθουσας για πραγματοποίηση B2B συναντήσεων που διεξαχθούν παράλληλα με την κύρια ροή.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί έως και δύο (2) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια των Greek Exports Forum & Awards.
 • To λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε προνομιούχο θέση στα εικαστικά των Greek Exports Forum & Awards (κεντρικό site, αρχική σελίδα της πλατφόρμας του digital event, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors Hall και στις σελίδες της ζωντανής μετάδοσης του event
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβεβλημένης προβολής με logo στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors Hall. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 400 λέξεις), εταιρικό βίντεο της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 20MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του event έως και οχτώ (8) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Παρέχεται η δυνατότητα σε υψηλόβαθμο στέλεχος του χορηγού να παραχωρήσει συνέντευξη στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό των Greek Exports Forum & Awards (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) με δυο (2) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Δικαιούται σαράντα (40) προσκλήσεις για την παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Greek Exports Forum & Awards (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει banner μέγιστης διάστασης 500×100 (ύψος) στο απολογιστικό newsletter των Greek Exports Forum & Awards και banner διάστασης 728×90 στην σελίδα απολογισμού του εν λόγω event.

GOLD SPONSOR (9.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται ομιλία διάρκειας δέκα (10) λεπτών στα Greek Exports Forum & Awards , η οποία θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση.
 • Ο χορηγός δικαιούται να παρουσιάσει εταιρικό βίντεο μέγιστης διάρκειας τριών (3) λεπτών στα Greek Exports Forum & Awards.
 • Παρέχεται η δυνατότητα στον χορηγό ψηφιακής αίθουσας για πραγματοποίηση B2B συναντήσεων που διεξαχθούν παράλληλα με την κύρια ροή.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί μία (1) φορά σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια των Greek Exports Forum & Awards.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβεβλημένης προβολής με logo στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors Hall. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 300 λέξεις), εταιρικό βίντεο της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 10MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του event έως και έξι (6) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) μια (1) δημοσίευση «διακεκριμένης προβολής».
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό των Greek Exports Forum & Awards (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Δικαιούται τριάντα (30) προσκλήσεις για την παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Greek Exports Forum & Awards (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει banner μέγιστης διάστασης 500×100 (ύψος) στο απολογιστικό newsletter των Greek Exports Forum & Awards και banner διάστασης 728×90 στην σελίδα απολογισμού του εν λόγω event.

SILVER SPONSOR (6.000 € + Φ.Π.Α.)

 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται να συμμετέχει ως ομιλητής σε ένα από τα προγραμματισμένα πάνελ των Greek Exports Forum & Awards.
 • Παρέχεται η δυνατότητα στον χορηγό, ψηφιακής αίθουσας για πραγματοποίηση B2B συναντήσεων που διεξαχθούν παράλληλα με την κύρια ροή.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής με logo στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors Hall. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 200 λέξεις), εταιρικό βίντεο της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 10MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του event έως και τέσσερα (4) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) μια (1) δημοσίευση «διακεκριμένης προβολής».
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό των Greek Exports Forum & Awards (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.)
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Δικαιούται είκοσι (20) προσκλήσεις για την παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Greek Exports Forum & Awards (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει banner μέγιστης διάστασης 500×100 (ύψος) στο απολογιστικό newsletter των Greek Exports Forum & Awards και banner διάστασης 728×90 στην σελίδα απολογισμού του εν λόγω event.

BRONZE SPONSOR (€3.000 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής με logo στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors Hall. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 200 λέξεις), εταιρικό βίντεο της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 10MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του event έως και τέσσερα (4) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».

 

 

 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) μια (1) δημοσίευση «διακεκριμένης προβολής».
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό των Greek Exports Forum & Awards (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.)
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για την παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Greek Exports Forum & Awards (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€1.500 + Φ.Π.Α)

 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής logo στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • Ο χορηγός δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για την παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Greek Exports Forum & Awards (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ατομική συμμετοχή για παρακολούθηση του event απονομής των Greek Exports Forum & Awards  μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας LiveOn.

1ο άτομο (250€ + Φ.Π.Α.)
2ο άτομο (220€ + Φ.Π.Α.)
3ο άτομο (190€ + Φ.Π.Α.)

Παροχές ανά ατομική συμμετοχή:

 • Παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης έως τεσσάρων (4) Β2Β συναντήσεων.
  Το κόστος για κάθε επιπλέον B2B συνάντηση είναι 50€
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης των Greek Exports Forum & Awards. (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub των Greek Exports Forum & Awards.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό των Greek Exports Forum & Awards (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
Χρήσιμες Πληροφορίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
  Επικοινωνία

  Xορηγίες

  Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP
  Τηλ: 210 998 4864,
  e-mail: [email protected]

   
  Ράντω Μανώλογλου, Key Account Manager,
  Τηλ: 210 998 4863,
  e-mail: [email protected]
   
  Βασίλης Παπαδόπουλος, Key Account Manager, 
  Τηλ: 210 998 4904,
  e-mail: [email protected]

  Υποβολές Υποψηφιοτήτων & Ατομικές Συμμετοχές

  Βούλα Βασιλικού, Sales Executive
  Τηλ: 210 998 4908,
  e-mail: [email protected]
   
  Λωρέττα Μπούρα, Key Account Manager,
  Τηλ: 210 998 4902,
  e-mail: [email protected]
   
  Σταυρούλα Οικονομάκη, Sales Executive, 
  Τηλ: 210 998 4876,
  e-mail: [email protected]

  Διαχείριση Προγράμματος-Ομιλητών & Συνεργαζόμενοι Φορείς

  Μαριάνα Βαζαίου, Events Programme Manager, 
  Τηλ: 210 998 4932, 
  e-mail: [email protected]

  Μαρκέλλα Φάρκωνα, Events Programme Executive,
  Τηλ: 210 998 4865,

  Marketing & Επικοινωνία

  Αλεξάνδρα Παπασπηλιωτοπούλου, PR & Marketing Communications Manager, 
  Τηλ: 210 998 4917, 
  e-mail: [email protected]

  Συντονισμός Εκδήλωσης

  Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Events Director,
  Τηλ: 210 998 4909,
   
  Άρης Λαυδής, Events Manager,
  Τηλ: 210 998 4814,
   
  Προηγούμενα Συνέδρια

  Greek Exports Awards 2020
  Απολογισμός

  Greek Exports Awards 2019
  Απολογισμός

  Greek Exports Forum 2018
  Απολογισμός

  Greek Exports Awards 2017
  Απολογισμός

  Greek Exports Forum 2016
  Απολογισμός