2o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

«Η επόμενη ημέρα της Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Προκλήσεις και Αναπτυξιακές Προοπτικές»

H Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) και η ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr διοργάνωσαν το 2o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο διεξήχθη την  Πέμπτη και την Παρασκευή 11 και 12 Φεβρουαρίου 2021, μέσα από τη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του ethosGROUP.

Σκοπός του Συνεδρίου

Το συνέδριο επιδιώκει να καταγράψει τις τρέχουσες – εγχώριες και διεθνείς -εξελίξεις στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και να αναδείξει τον ρόλο του 2ου ασφαλιστικού πυλώνα και τη σημασία της λειτουργίας των Επαγγελματικών Ταμείων στο εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι, τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις της επαγγελματικής ασφάλισης, τα οφέλη και τις αξίες που μπορούν να προσδώσουν στην κοινωνία, την οικονομία και τις επιχειρήσεις με την εξασφάλιση ενός επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου κατά τη λήξη του επαγγελματικού βίου των εργαζομένων.

Συμμετέχοντες στο Συνέδριο

Το παρόν έδωσαν άνθρωποι της αγοράς, εκπρόσωποι εργαζομένων/εργοδοτών, εκπρόσωποι εποπτικών φορέων, asset managers, αναλογιστές, ορκωτοί λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές και λοιποί εμπειρογνώμονες, με στόχο μια ολιστική προσέγγιση της δράσης και του τρόπου λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πλήθος παραγόντων, υψηλόβαθμων -Ελλήνων και ξένων -αξιωματούχων, υψηλών προσκεκλημένων και θεσμικών φορέων θα συμμετέχουν στο 2οΣυνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Διοργανωτές

eletea_logo

PANEL I: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση, Κεφαλαιοποίηση και Φορείς Παροχής Συμπληρωματικής Ασφάλισης»

Επί τάπητος θα τεθούν η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση της δημόσιας, επικουρικής ασφάλισης (1ου πυλώνα) και η εισαγωγή σε αυτήν κεφαλαιοποιητικών στοιχείων καθώς και η εν γένει ανάγκη ενίσχυσης της δομής του ασφαλιστικού συστήματος με κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά και διαφοροποίησης του συνολικού κινδύνου. Συζήτηση για την αναγκαιότητα μετάβασης προς ένα σύστημα 3 πυλώνων και εξειδίκευση της αποστολής του 2ου και του 3ου πυλώνα στον νέο ασφαλιστικό χάρτη της χώρας.

PANEL II: «Καταγραφή διεθνούς εμπειρίας οργάνωσης και λειτουργίας ΙΕΣΠ-ΤΕΑ και ανάλυση εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου της ΙΟRPII σε πανευρωπαϊκό επίπεδο»

Παρουσίαση από ξένους υψηλούς προσκεκλημένους και δη από εκπροσώπους της αγοράς επαγγελματικής ασφάλισης, ευρωπαϊκών επαγγελματικών φορέων και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA), της σωρευμένης εμπειρίας λειτουργίας του 2ου πυλώνα ασφάλισης εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεθνούς πρακτικής και των επερχόμενων εξελίξεων σε επίπεδο θέσπισης και εφαρμογής της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομολογίας περί της επαγγελματικής ασφάλισης.

PANEL IIΙ: «Εξελίξεις, Συγκυρία και Αναπτυξιακές Προοπτικές 2ου Ασφαλιστικού Πυλώνα»

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η χαρτογράφηση της τρέχουσας οικονομικής, υγειονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, η καταγραφή των επιπτώσεών της στον 2ο πυλώνα ασφάλισης και κυρίως η ιχνηλάτηση των αναπτυξιακών προοπτικών που διανοίγονται στην αγορά των επαγγελματικών ταμείων το 2021 και τα επόμενα έτη με βάση τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις και ανατροπές που δρομολογούνται από την Κυβέρνηση στην οικονομική και κοινωνική πολιτική και το Ασφαλιστικό.

PANEL IV: «Αποτελέσματα Επενδυτικής Διαχείρισης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Μελλοντικές Προοπτικές»

Υψηλόβαθμοι διαχειριστές επενδύσεων καταθέτουν την εμπειρία τους για την επενδυτική πολιτική και τα αποτελέσματα της επενδυτικής διαχείρισης των αποθεματικών κεφαλαίων των επαγγελματικών ταμείων. Ανάλυση του ρόλου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ως μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών στην παραγωγή υπεραξιών και μεγέθυνσης αποταμιευτικών κεφαλαίων προς όφελος των εργαζομένων-ασφαλισμένων μελών των επαγγελματικών ταμείων αλλά και της εθνικής οικονομίας. Κατάθεση προβλέψεων για τις μελλοντικές προοπτικές των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και την αναπροσαρμογή των επενδυτικών στρατηγικών των διαχειριστών επενδύσεων.

PANEL V: «Νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ι.Ε.ΣΠ.-Τ.Ε.Α. και ανάγκη οργανωτικής ενίσχυσης του μηχανισμού εποπτείας του 2ου πυλώνα»

Ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας που σηματοδοτεί η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της 2ης Κοινοτικής Οδηγίας για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με τον Ν. 4680/2020. Πώς μπορούν τα Επαγγελματικά Ταμεία να αποτελέσουν ένα πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια των κοινωνικών εταίρων και της ελληνικής οικονομίας; Καταγραφή εμπειρίας λειτουργικής διαχείρισης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης από εξειδικευμένα στελέχη-παρόχους υπηρεσιών της αγοράς επαγγελματικής ασφάλισης. Αξιολόγηση και προτάσεις εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του εποπτικού θεσμικού πλαισίου των επαγγελματικών ταμείων.

PANEL VΙ: «Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης και Συμπληρωματικές Παροχές Υγείας. Συμπράξεις 2ου & 3ου Πυλώνα Ασφάλισης. Ανάπτυξη θεσμού Επαγγελματικής Ασφάλισης»

Καταγραφή της εμπειρίας των επαγγελματικών ταμείων από την παροχή ολοκληρωμένων συμπληρωματικών παροχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης προς τα ασφαλισμένα τους μέλη με πολύ ανταγωνιστική σχέση κόστους-οφέλους. Ανάλυση των προγραμμάτων παροχών υγείας που προσφέρουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (β΄πυλώνας) σε συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα είτε με απευθείας συμφωνίες με αυτά είτε μέσω συμπράξεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (γ΄ πυλώνας). Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την σύναψη στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ φορέων του 2ου και του 3ου ασφαλιστικού πυλώνα για την παροχή ολοκληρωμένων συμπληρωματικών ασφαλιστικών παροχών σε μεγάλες επαγγελματικές ομάδες, καθώς και η εν εξελίξει αναπτυξιακή διαδικασία του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης με τη δημιουργία νέων ΤΕΑ.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά στελέχη εταιρειών και Υπεύθυνους Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαχειριστές Κεφαλαίων
 • Αναλογιστές
 • Στελέχη Επαγγελματικών Ταμείων
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Νομικούς Συμβούλους
 • Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές
 • Εσωτερικούς Ελεγκτές
 • Εκπροσώπους Κοινωνικών Φορέων
 • Εκπροσώπους Υπουργείων και Κυβερνητικών Οργανισμών
 • Εκπροσώπους Διεθνών Οργανισμών, Εποπτικών Φορέων και Επαγγελματικών Ενώσεων
 • Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις
11 Φεβρουαρίου
12 Φεβρουαρίου

Gold Sponsors

ALPHATRUST (002)

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Associate Sponsors

Premium Corporate Participations

Corporate Participations

Υπό την Αιγίδα

Με την Ευγενική Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

BANKS
insuranceworld
insuranceworldgr
capital_logo_site
ethnos_logo
imerrisia_logo
euro2day_logosite
bankingnews_site_logo
globalsustain_logo
GRtimes_logo_site
newmoney_logo_site
star_ken_el_logo
thesnew_site
kriti24_site.png
larissa_press_logo_1
piraeus365gr_logo
xanthinews_site
e-ptolemeos_logo_site
xrima
xrimaweek

GOLD SPONSOR (15.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός δικαιούται ομιλία στελέχους του διάρκειας δέκα (10) λεπτών.
 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • To λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε προνομιούχο θέση σε εικαστικά του συνεδρίου (κεντρικό site του συνεδρίου, αρχική σελίδα της πλατφόρμας του online event, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors, στις σελίδες παρουσιάσεων – ομιλιών και σε κάθε σελίδα παρουσίασης του στελέχους που θα συμμετέχει ως ομιλητής.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβεβλημένης προβολής με banner στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί έως και τρεις (3) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια του προγράμματος του συνεδρίου.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 200 λέξεις), εταιρικό βίντεο προβολής της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 30MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έως και δέκα (10) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Ο Χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) με δύο (2) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Παρέχεται η δυνατότητα σε υψηλόβαθμο στέλεχος του χορηγού να παραχωρήσει συνέντευξη στο portal banks.com.gr και στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ.
 • Ο χορηγός δικαιούται πενήντα (50) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

SILVER SPONSOR (10.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • To λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε προνομιούχο θέση σε εικαστικά του συνεδρίου (κεντρικό site του συνεδρίου, αρχική σελίδα της πλατφόρμας του online event, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors και στις σελίδες παρουσιάσεων – ομιλιών και σε κάθε σελίδα παρουσίασης του στελέχους που θα συμμετέχει ως ομιλητής.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί έως και δύο (2) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια του προγράμματος του συνεδρίου.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors. Στη συγκεκριμένη σελίδα θα συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 150 λέξεις), εταιρικό βίντεο προβολής της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), marketing material (υλικά έως 20MB). Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα έως και οκτώ (8) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business cards) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (newsletters, e-mail updates, landing pages κ.λπ.).
 • O Χορηγός θα προβάλλεται μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και LinkedIn) με μία (1) δημοσίευση «διακεκριμένης προβολής».
 • Παρέχεται η δυνατότητα σε υψηλόβαθμο στέλεχος του χορηγού να παραχωρήσει συνέντευξη στο περιoδικό Insurance World.
 • Ο χορηγός δικαιούται σαράντα (40) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

BRONZE SPONSOR (5.000€ + Φ.Π.Α.)

 • To λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε εικαστικά του συνεδρίου (κεντρικό site του συνεδρίου, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors και στις σελίδες παρουσιάσεων – ομιλιών).
 • Ο χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors. Στη συγκεκριμένη σελίδα θα συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, εταιρικό προφίλ (ως 100 λέξεις), εταιρικό βίντεο προβολής της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), marketing material (υλικά έως 10MB). Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα έως και έξι (6) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business cards) θα του κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρ. περίπτερο».
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (newsletters, e-mail updates, landing pages κ.λπ.).
 • O Χορηγός θα προβάλλεται μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και LinkedIn) με μία (1) δημοσίευση.
 • Ο χορηγός δικαιούται τριάντα (30) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

ASSOCIATE SPONSOR (3.000€ + Φ.Π.Α)

 • Tο λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε εικαστικά του συνεδρίου (κεντρικό site του συνεδρίου, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors και στις σελίδες παρουσιάσεων – ομιλιών).
 • Ο χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο», στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors. Στη συγκεκριμένη σελίδα θα συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, εταιρικό προφίλ (έως 80 λέξεις), marketing material (υλικά έως 6MB). Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα έως και τέσσερα (4) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business cards) θα του κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προωθητικό υλικό του συνεδρίου (newsletters, e-mail updates, landing pages κ.λπ.).
 • Ο χορηγός δικαιούται είκοσι (20) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

PREMIER CORPORATE PARTICIPATION (1.500€ + Φ.Π.Α)

 • Το λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε εικαστικά του συνεδρίου (κεντρικό site του συνεδρίου, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors και στις σελίδες παρουσιάσεων – ομιλιών).
 • Ο χορηγός δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub του συνεδρίου.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών,video και φωτογραφίες).

CORPORATE PARTICIPATION (1.200€ + Φ.Π.Α)

 • Ο χορηγός δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub του συνεδρίου.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1ο ‘Ατομο: 250€ + Φ.Π.Α.

2ο ‘Ατομο: 220€ + Φ.Π.Α.

3ο ‘Ατομο: 190€ + Φ.Π.Α.

*Για Στελέχη Ταμείων, μέλη της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.: 50 € + ΦΠΑ

Παροχές ανά ατομική συμμετοχή:

 • Παρακολούθηση του συνεδρίου
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub του συνεδρίου.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
Χρήσιμες Πληροφορίες
 • Ημ/νία Έναρξης
  11 Φεβρουαρίου 2021 9:15 πμ
 • Ημ/νία Λήξης
  12 Φεβρουαρίου 2021 2:30 μμ
 • Κατάσταση
  Expired
 • Κατηγορία
Χρήσιμες Πληροφορίες
 • Ημ/νία Έναρξης
  11 Φεβρουαρίου 2021 9:15 πμ
 • Ημ/νία Λήξης
  12 Φεβρουαρίου 2021 2:30 μμ
 • Κατάσταση
  Expired
 • Κατηγορία
  Επικοινωνία

  Xορηγίες

  Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP
  Τηλ: 210 998 4864,
  e-mail: [email protected]

   
  Ράντω Μανώλογλου, Key Account Manager,
  Τηλ: 210 998 4863,
  e-mail: [email protected]
   
  Βασίλης Παπαδόπουλος, Key Account Manager, 
  Τηλ: 210 998 4904,
  e-mail: [email protected]

  Ομιλητές

  Μαριάνα Βαζαίου, Head of Events Content,

  Τηλ: 210 998 4932,
   
  Μαρκέλλα Φάρκωνα, Events Programme Executive,
  Τηλ: 210 998 4865,

  Marketing & Επικοινωνία

  Ιωάννης Π. Τριανταφύλλου, Director of Marketing – Board Advisor,

  Τηλ: 210 998 4810,
   
  Ανδρέας Μπάλτας, Group Digital Marketing Executive,
  Τηλ: 210 998 4906,

  Συντονισμός Εκδήλωσης

  Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Events Director,

  Τηλ: 210 998 4814,
   
  Άρης Λαυδής, Events Manager,
  Τηλ: 210 998 4814,

  Ατομικές Συμμετοχές

  Βούλα Βασιλικού, Key Account Executive, 
  Τηλ: 210 998 4908, 
  e-mail: [email protected]

  Προηγούμενα Συνέδρια

  2o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
  Απολογισμός

  1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
  Ενημερωτικό | Απολογισμός