3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

"Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις"

H Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) και η ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr διοργάνωσαν το 3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο διεξήχθη την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, μέσα από τη LiveOn, την ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων του ethosGROUP.

Σκοπός του Συνεδρίου

Το Συνέδριο με τίτλο: “Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις” κατέγραψε τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και ανέδειξε τον ρόλο του 2ου πυλώνα ασφάλισης και τη σημασία της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στο εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι.

Επιπλέον, ανέδειξε τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις της επαγγελματικής ασφάλισης, φώτισε τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στα πεδία του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και επενδυτικής διαχείρισης των επαγγελματικών ταμείων και υπογράμμισε τα οφέλη και τις αξίες που μπόρεσαν να προσδώσουν στην εργασιακή και επιχειρηματική κοινότητα και συνολικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή μιας χώρας, με την εξασφάλιση επάρκειας συνταξιοδοτικού εισοδήματος κατά την μετα-εργασιακή περίοδο για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου στην τρίτη ηλικία.

Συμμετέχοντες στο Συνέδριο

Το συνέδριο απευθύνθηκε σε ανθρώπους της αγοράς, εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων/εργοδοτών), εκπροσώπους εποπτικών φορέων, asset managers, αναλογιστές, ορκωτούς λογιστές, εσωτερικούς ελεγκτές και λοιπούς εμπειρογνώμονες, με στόχο μια ολιστική προσέγγιση της δράσης και της φιλοσοφίας λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το παρόν στο 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης έδωσαν πλήθος παραγόντων της αγοράς, υψηλόβαθμων -Ελλήνων και ξένων- αξιωματούχων, υψηλών προσκεκλημένων και εκπροσώπων θεσμικών φορέων.

Το συνέδριο περιλάμβανε παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης (panels) με την παρακάτω βασική θεματολογία:

 • Panel 1o: Κλαδική μελέτη Ι.Ο.Β.Ε. για την επαγγελματική ασφάλιση. Παρουσίαση και ανάλυση συμπερασμάτων.

Σκοπός του 1ου πάνελ του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση και ο σχολιασμός των ευρημάτων της κλαδικής μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. από το Ι.Ο.Β.Ε. Η μελέτη καταγράφει και αναδεικνύει την 20ετή διαδρομή, τις προοπτικές και προκλήσεις του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στη Ελλάδα, καταλήγοντας σε σημαντικά συμπεράσματα ως προς την θετική μακροοικονομική επίδραση που μπορεί να προσδώσει στην ελληνική οικονομία η ανάπτυξη του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης και των επαγγελματικών ταμείων.

 • Panel 2o: Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου Τ.Ε.Α. από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας με μεταρρυθμιστική χροιά. Η Τεχνική Βοήθεια της E.I.O.P.A., η ευρωπαϊκή εμπειρία και τα επόμενα βήματα αναπτυξιακής διαδικασίας του θεσμού.

Σκοπός του 2ου πάνελ του Συνεδρίου ήταν η ανάλυση της επικείμενης μεταρρυθμιστικής ατζέντας του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους καθώς επίσης και η κατάθεση της ευρωπαϊκής εμπειρίας λειτουργίας του θεσμού στη βάση βέλτιστων πρακτικών από καταξιωμένους ξένους και εγχώριους ομιλητές

 • Panel 3o: Νέες εισαγωγές επαγγελματικών ταμείων στον 2ο Πυλώνα με αιχμή τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στροφή των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στη λύση της επαγγελματικής ασφάλισης.

Σκοπός 3ου πάνελ του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της δυναμικής που αναπτύσσει τον τελευταίο χρόνο ο χρηματοπιστωτικός τομέας της ελληνικής οικονομίας στον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης με τη σύσταση και λειτουργία επαγγελματικών ταμείων με πρωτοβουλία των εργοδοτριών εταιρειών των συγκεκριμένων εταιρειών. Αυτή τη διάσταση της επιλογής χρήσης της επαγγελματικής ασφάλισης ως αποτέλεσμα σύμπραξης και συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων αλλά και ως εργαλείο διαχείρισης, κινητροδότησης και ανταμοιβής του ανθρώπινου δυναμικού, ανέλυσαν οι επικεφαλής των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού των εργοδοτριών εταιρειών.

 • Panel 4o: Εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον 1ο Πυλώνα: Το Τ.Ε.Κ.Α., η νέα Αρχή Ελέγχου του Ασφαλιστικού Συστήματος και οι αναμενόμενες παράπλευρες ωφέλειες στην επαγγελματική ασφάλιση.

Σκοπός του 4ου πάνελ του Συνεδρίου ήταν η ανάλυση της τελευταίας κυβερνητικής ασφαλιστικής μεταρρύθμισης στην δημόσια επικουρική ασφάλιση του 1ου Πυλώνα με τη δημιουργία και λειτουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και την ανάδειξη της κατ΄ ουσίαν κεφαλαιοποιητικής 20ετούς άκρως αποτελεσματικής λειτουργίας των επενδυτικών εταιρειών ΑΕΔΑΚ Α.Ο. και ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ του Ε.Φ.Κ.Α. προς όφελος των ασφαλισμένων του. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην νέα Αρχή Ελέγχου του Ασφαλιστικού Συστήματος που επεξεργάζεται προς θεσμοθέτηση το Υπουργείο Εργασίας για την εποπτεία του Τ.Ε.Κ.Α. και των επαγγελματικών ταμείων και συζητήθηκαν οι παράπλευρες μακροχρόνιες ωφέλειες στην επαγγελματική ασφάλιση (2ο Πυλώνα) που αναμένεται να προκύψουν από την νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 1ου Πυλώνα.

 • Panel 5o: Νέο απαιτητικό επενδυτικό περιβάλλον και εφαρμογή ΕSG κριτηρίων στις επενδυτικές στρατηγικές των Επαγγελματικών Ταμείων.

Σκοπός του 5ου πάνελ του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη, μέσα από τις στοχευμένες τοποθετήσεις καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων επαγγελματικών επενδυτικής διαχείρισης, του νέου απαιτητικού επενδυτικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται βάσει των τελευταίων μακροοικονομικών, νομισματικών, υγειονομικών και χρηματοοικονομικών εξελίξεων και η ανάλυση των κατάλληλων επενδυτικών στρατηγικών για την προστασία και μεγέθυνση των χαρτοφυλακίων και των περιουσιακών στοιχείων των επαγγελματικών ταμείων. Ιδιαίτερη ανάλυση επιπτώσεων έγινε από τους ομιλητές και για την εφαρμογή των ΕSG κριτηρίων στις επενδυτικές στρατηγικές των Επαγγελματικών Ταμείων.

 • Panel 6o: Μια κοινωνική συμμαχία για την ανάπτυξη των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο: Διαστάσεις και Προοπτικές.

Σκοπός του 6ου πάνελ του Συνεδρίου ήταν να αναδυθεί η προοπτική δημιουργίας του Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου (ΕΘΕΤ), που προβλέπεται από το 2018 στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας, από τους κοινωνικούς εταίρους της χώρας. Το ΕΘΕΤ, εφόσον υλοποιηθεί η δημιουργία του, θα απευθύνεται σε περίπου δύο εκατομμύρια εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενους και ουσιαστικά αναμένεται να αποτελέσει ένα “πολύ-συμμετοχικό” επαγγελματικό ταμείο που θα μπορεί να ασφαλίσει πολλές επαγγελματικές ομάδες του ιδιωτικού τομέα και να συμβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και της κεφαλαιοποιητικής φιλοσοφίας λειτουργίας του. Οι Πρόεδροι των εθνικών θεσμικών κοινωνικών εταίρων που θα συμμετάσχουν ως ομιλητές στο τελευταίο πάνελ του Συνεδρίου αναμένεται να φωτίσουν αρμοδίως τις πτυχές και τις προοπτικές του εν λόγω εγχειρήματος.

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Gold Sponsors

ALPHATRUST-3

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Associate Sponsors

DYNAMIS_SITE

Premium Corporate Participations

Υπό την Αιγίδα

Υπουργείο Εργασίας_site
ethe
ene
institouto-oikonomikou-alfabhtismou-logo
uni_dit_atti
pasysdik_logo_site_(harima)

Με την Ευγενική Υποστήριξη

AEIP_logo_site

Χορηγοί Επικοινωνίας

insuranceworld
insuranceworldgr
BANKS
capital_logo_site
naftemporiki
EURO2DAY
am_marketing_1
insurance_daily
GRtimes_logo_site
SocialHandlers
star_ken_el_logo
tvstar_new_1
thesnew_site
kriti24_site.png
piraeus365gr_logo
xanthinews_site
xrima
xrimaweek

GOLD SPONSOR (15.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου(ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης συνέντευξης υψηλόβαθμου στελέχους στο περιοδικό Insurance World με φωτογραφία εξωφύλλου, με αναδημοσίευση στο portal insuranceworld.gr.
 • Ο χορηγός δικαιούται ομιλία στελέχους του διάρκειας δέκα (10) λεπτών.
 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Λoγότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχο θέση στα εικαστικά του κεντρικού siteτου Συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOnExpoComplex(επιγραφές στο εξωτερικό του κτιρίου, στο Lobby/Ζώνη Α, στο Vip Loungeστον προθάλαμο του Conference Center και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium)όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Premium3DΨηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 30MB): 1.Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να πληροφορηθεί και να κατεβάσει το προφίλ της εταιρείας -έως 500 λέξεις-, αλλά και να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού), 3. Εταιρικό Video(περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video(μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέσεις Προϊοντικής Προβολής (2Χ)(δύο θέσεις φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο videocall, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέσεις Προϊοντικού Καταλόγου (2Χ)(δύο θέσεις όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έως και δέκα (10) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται πενήντα (50) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί έως και τρεις (3) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια του προγράμματος του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (Facebook και Linkedin) με τρεις (3) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του Συνεδρίου.
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (30MB) MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.

SILVER SPONSOR (10.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου(ηλεκτρονικά newsletters, e-mailupdates, landingpages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης συνέντευξης υψηλόβαθμου στελέχους στο περιοδικό Insurance World, με αναδημοσίευση στο portal insuranceworld.gr.
 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχο θέση στα εικαστικά του κεντρικού siteτου Συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο Lobby/Ζώνη Α, στο Vip Loungeστον προθάλαμο του Conference Centerανάλογα τη διαθεσιμότητα- και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Premium3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 20MB): 1.Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να πληροφορηθεί και να κατεβάσει το προφίλ της εταιρείας -έως 500 λέξεις-, αλλά και να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού), 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video(μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέσεις Προϊοντικής Προβολής (2Χ) (δύο θέσεις φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων  (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο videocall, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέσεις Προϊοντικού Καταλόγου (2Χ) (δύο θέσεις όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έως και οχτώ (8) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται σαράντα (40) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί έως και δύο (2) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια του προγράμματος του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (Facebook και Linkedin) με δύο (2) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του Συνεδρίου.
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (20MB) MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.

BRONZE SPONSOR (5.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mailupdates, landingpages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται στα εικαστικά του κεντρικού site του Συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex(επιγραφές στο Lobby/Ζώνη Β-ανάλογα τη διαθεσιμότητα-, στον προθάλαμο του Conference Center-ανάλογα τη διαθεσιμότητα- και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Advanced3D Ψηφιακό Περίπτερο στο SponsorsHall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 10MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία(περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να πληροφορηθεί και να κατεβάσει το προφίλ της εταιρείας -έως 250 λέξεις-, αλλά και να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού), 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέση Προϊοντικής Προβολής (1Χ) (μία θέση φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο video call, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέση Προϊοντικού Καταλόγου (1Χ) (μία θέση όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έως και τέσσερα (4) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται τριάντα (30) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί έως και μία (1) φορά σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια του προγράμματος του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (Facebook και Linkedin) με μία (1) δημοσίευση «διακεκριμένης προβολής».
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του Συνεδρίου.
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (10MB) MyEventXPack(ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.

ASSOCIATE  SPONSOR  (3.000€ + Φ.Π.Α. )

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mailupdates, landingpages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται στα εικαστικά του κεντρικού site του Συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex(επιγραφές στο Lobby/Ζώνη Β -ανάλογα τη διαθεσιμότητα-,στον προθάλαμο του Conference Center-ανάλογα τη διαθεσιμότητα- και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Advanced3D Ψηφιακό Περίπτερο στο SponsorsHall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 8MB): 1. Εταιρικό λογότυπο(περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2.Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να πληροφορηθεί και να κατεβάσει το προφίλ της εταιρείας -έως 250 λέξεις-, αλλά και να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού), 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέση Προϊοντικής Προβολής (1Χ) (μία θέση φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο video call, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέση Προϊοντικού Καταλόγου (1Χ) (μία θέση όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έως και δύο (2) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται είκοσι (20) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του Συνεδρίου.
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (8MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.

PREMIUM CORPORATE PARTICIPATION (1.500€ + Φ.Π.Α.)

 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (στις αίθουσες του Conference Center όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Standard 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 5MB):1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να πληροφορηθεί και να κατεβάσει το προφίλ της εταιρείας -έως 150 λέξεις-, αλλά και να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού), 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video μέγιστης διάρκειας 3’), 4. Θέση Προϊοντικής Προβολής (1Χ) (μία θέση φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας)
 • Δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (για ψηφιακή παρακολούθηση)*

1ο ‘Ατομο: 190€ + Φ.Π.Α.
2ο ‘Ατομο: 170€ + Φ.Π.Α.
3ο ‘Ατομο: 150€ + Φ.Π.Α.

*Για Στελέχη Ταμείων, μέλη της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.: 50 € + ΦΠΑ

Παροχές ανά ατομική συμμετοχή:

 • Παρακολούθηση του συνεδρίου
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub του συνεδρίου.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
Χρήσιμες Πληροφορίες
 • Ημ/νία Έναρξης
  22 Φεβρουαρίου 2022 9:00 πμ
 • Ημ/νία Λήξης
  23 Φεβρουαρίου 2022 5:00 μμ
 • Κατάσταση
  Expired
 • Κατηγορία
Χρήσιμες Πληροφορίες
 • Ημ/νία Έναρξης
  22 Φεβρουαρίου 2022 9:00 πμ
 • Ημ/νία Λήξης
  23 Φεβρουαρίου 2022 5:00 μμ
 • Κατάσταση
  Expired
 • Κατηγορία
Επικοινωνία με την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α

Υπεύθυνος Προγράμματος & Διαδικασιών Συνεδρίου

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α
e-mail:  [email protected]

Διαχείριση Οργανωτικών θεμάτων Συνεδρίου

Μαρία Μπακογιάννη, Γραμματέας Διοίκησης ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,

Τηλ: 2110141066  &  2106400013,

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Δρ. Χαράλαμπος Φύτρος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Ιωάννης Τζανάκος, Γενικός Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Εκτελεστική Επιτροπή ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

 
Ευάγγελος Θωμόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.ΕΑ.,
 
Δρ. Χαράλαμπος Φύτρος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
 
Ιωάννης Τζανάκος, Γενικός Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Δρ. Κοσμάς Τσακιρίδης, Ταμίας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
 
Επικοινωνία με την ethosEVENTS

Xορηγίες

Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP
Τηλ: 210 998 4864,
e-mail: [email protected]

 
Ράντω Μανώλογλου, Key Account Manager,
Τηλ: 210 998 4863,
e-mail: [email protected]
 
Βασίλης Παπαδόπουλος, Key Account Manager, 
Τηλ: 210 998 4904,
e-mail: [email protected]

Διαχείριση Προγράμματος-Ομιλητών

Μαριάνα Βαζαίου, Head of Events Content,

Τηλ: 210 998 4932,
 
Μαρκέλλα Φάρκωνα, Events Programme Executive,
Τηλ: 210 998 4865,

Marketing & Επικοινωνία

Ιωάννης Π. Τριανταφύλλου, Director of Marketing – Board Advisor,

Τηλ: 210 998 4810,
 
Ανδρέας Μπάλτας, Group Digital Marketing Executive,
Τηλ: 210 998 4906,

Συντονισμός Εκδήλωσης

Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Events Director,

Τηλ: 210 998 4909,
 
Άρης Λαυδής, Events Manager,
Τηλ: 210 998 4814,

Ατομικές Συμμετοχές

Σταυρούλα Οικονομάκη, Key Account Executive, 
Τηλ: 210 998 4876,
e-mail: [email protected]

Προηγούμενα Συνέδρια

3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Απολογισμός

2o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ενημερωτικό | Απολογισμός

1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ενημερωτικό | Απολογισμός