4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

«Σε σταυροδρόμι το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης: Αναγκαιότητα άμεσων μεταρρυθμίσεων για αναπτυξιακή ώθηση»

H Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και η ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr διοργανώνουν το 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, καθώς και με παράλληλη online μετάδοση από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Σκοπός του Συνεδρίου

Το Συνέδριο με τίτλο: «Σε σταυροδρόμι το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης: Αναγκαιότητα άμεσων μεταρρυθμίσεων για αναπτυξιακή ώθηση» αποσκοπεί στην καταγραφή των εξελίξεων που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και του συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού συστήματος γενικότερα.

Μέσω εμπειρικών αναλύσεων και εμπεριστατωμένων παρουσιάσεων διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό επιχειρείται η ολοκληρωμένη και εις βάθος ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των θεμάτων που διατρέχουν, αλλά και που αναμένεται να απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον, τον 2ο πυλώνα ασφάλισης σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Απώτερος στόχος του Συνεδρίου, είναι μια ολιστική προσέγγιση της φιλοσοφίας λειτουργίας και του ρόλου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ως συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα και δυνητικώς εμπλεκόμενα μέρη του κλάδου της επαγγελματικής ασφάλισης.

Συμμετέχοντες στο Συνέδριο

Το παρόν στο 4ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, αναμένεται να δώσει πλήθος παραγόντων, υψηλόβαθμων -Ελλήνων και ξένων- αξιωματούχων, υψηλών προσκεκλημένων και εκπροσώπων θεσμικών φορέων, με κορυφαία τιμητική παρουσία αυτήν της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – E.I.O.P.A.), Ms. Petra Hielkema, ως Κεντρικής Ομιλήτριας του Συνεδρίου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Ανθρώπους της αγοράς
 • Εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων/εργοδοτών)
 • Εκπροσώπους εποπτικών φορέων
 • Διαχειριστές επενδύσεων
 • Αναλογιστές
 • Ορκωτούς ελεγκτές και εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών
 • Εσωτερικούς ελεγκτές
 • Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους
 • Λογιστές και λογιστικά γραφεία
 • Ανώτερα στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων
 • Στελέχη ανθρώπινου δυναμικού
 • Λοιπούς εμπειρογνώμονες

Το συνέδριο περιλαμβάνει παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης (panels) με την παρακάτω βασική θεματολογία:

 • Panel Ι: «Συζήτηση προγραμματικών θέσεων κομμάτων για την ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης την επόμενη ημέρα των βουλευτικών εκλογών»

Σκοπός του πάνελ είναι η συμμετοχή εντεταλμένων εκπροσώπων του πολιτικού μας συστήματος στα πεδία της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, με σκοπό την παρουσίαση και ανάλυση των προεκλογικών, προγραμματικών θέσεων των πολιτικών κομμάτων σχετικά με την ανάπτυξη και την λειτουργία του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, καθώς και εν γένει της διασφάλισης της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού μας συστήματος μέσα από την ενίσχυση κεφαλαιοποιητικών αποταμιευτικών σχημάτων.

 • Panel ΙΙ: «Κίνητρα συμμετοχής εταιρειών στον 2ο πυλώνα ασφάλισης. Ποιοι αιτιολογικοί παράγοντες ωθούν τους εργοδότες να προβούν στη σύσταση και λειτουργία επαγγελματικού ταμείου προς όφελος του εργατικού τους δυναμικού»

Σκοπός του πάνελ είναι η συμμετοχή διοικητικών ηγετών από κορυφαίες εργοδότριες εταιρείες που ανήκουν σε δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στον 2ο πυλώνα ασφάλισης, συστήνοντας και λειτουργώντας Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης προς όφελος του εργατικού τους δυναμικού, προκειμένου να καταθέσουν την εμπειρία τους και να αναλύσουν διεξοδικά τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης για τους κοινωνικούς εταίρους και ειδικά για τον εργοδοτικό πόλο της αγοράς εργασίας.

 • Panel ΙΙΙ: «Επενδύσεις επαγγελματικών ταμείων σε ταραχώδες επενδυτικό περιβάλλον. Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Βέλτιστες Στρατηγικές Διαχείρισης»

Σκοπός του πάνελ είναι η συμμετοχή ανώτατων διοικητικών στελεχών από την ελληνική αγορά διαχείρισης επενδύσεων οι οποίοι θα καταθέσουν την εμπειρία τους για την επενδυτική πολιτική και τα αποτελέσματα της επενδυτικής διαχείρισης των αποθεματικών κεφαλαίων των επαγγελματικών ταμείων. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθεί ο ρόλος των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ως μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών στην παραγωγή υπεραξιών και στην μεγέθυνση των αποταμιευτικών κεφαλαίων προς όφελος των εργαζομένων-ασφαλισμένων μελών των επαγγελματικών ταμείων αλλά και της εθνικής οικονομίας. Παράλληλα, τα κορυφαία στελέχη της επενδυτικής αγοράς αναμένεται να καταθέσουν τις προβλέψεις τους για τις μελλοντικές προοπτικές των αγορών χρήματος, κεφαλαίου και ακίνητης περιουσίας, ενώ θα αναφερθούν στην εμπειρία και την αναγκαιότητα της αναπροσαρμογής των επενδυτικών στρατηγικών τους βάσει των τρεχουσών προκλήσεων.

 • Panel ΙV: «Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλισης – Εμπειρική ανάλυση από την πλευρά των εποπτικών αρχών»

Σκοπός του πάνελ είναι η παρουσίαση από υψηλούς προσκεκλημένους από το εξωτερικό και δη από εκπροσώπους της διεθνούς αγοράς επαγγελματικής ασφάλισης, συγκεκριμένα των ευρωπαϊκών επαγγελματικών φορέων και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – E.I.O.P.A.), της σωρευμένης εμπειρίας λειτουργίας του 2ου πυλώνα ασφάλισης εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεθνούς πρακτικής και των επερχόμενων εξελίξεων σε επίπεδο θέσπισης και εφαρμογής της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομολογίας περί της επαγγελματικής ασφάλισης.

 • Panel V: «Κίνητρα συμμετοχής εργαζομένων σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, μεμονωμένα ή οργανωμένα και με ή χωρίς σύμπραξη με την εργοδότρια εταιρεία»

Σκοπός του πάνελ είναι η συμμετοχή διοικητικών ηγετών εκπροσώπων εργαζομένων, επαγγελματικών ενώσεων και συλλόγων, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στον 2ο πυλώνα και στα εν λειτουργία Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστήνουν οι ίδιοι αυτοβούλως ή οι εργοδότριες εταιρείες προς όφελος του εργατικού τους δυναμικού. Οι συμμετέχοντες στο αναφερόμενο πάνελ αναμένεται να αναλύσουν διεξοδικά τα πολλαπλά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη που μπορεί να προσδώσει στους εργαζομένους η συμμετοχή τους σε επαγγελματικά ταμεία, ως αποτελεσματικών, προαιρετικών οχημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και λοιπών ασφαλιστικών καλύψεων.

 • Panel VΙ: «Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης & Συμπληρωματική Ασφάλιση Υγείας. Βιώσιμη λύση στο εθνικό πρόβλημα ιδιωτικής χρηματοδότησης των δαπανών υγείας. Προτάσεις οικονομικής πολιτικής για το πλαίσιο παροχών υγείας»

Σκοπός του πάνελ είναι η ανάδειξη, από τους σημαίνοντες υψηλόβαθμους ομιλητές, της εμπειρικής λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων ως οχημάτων παροχής ολοκληρωμένων συμπληρωματικών προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα τους μέλη, καθώς και η ανάδειξη και αντιμετώπιση του εθνικού διαχρονικού προβλήματος της καταβολής αυξημένων ετήσιων δαπανών υγείας από τον οικογενειακό προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών για τη λήψη ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό σκοπό του πάνελ αποτελεί παράλληλα και η συζήτηση βέλτιστων προτάσεων οικονομικής πολιτικής για την άμβλυνση του προβλήματος της υψηλών ιδιωτικών δαπανών υγείας.

22 Φεβρουαρίου
23 Φεβρουαρίου

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Associate Sponsors

Premium Corporate Participations

Υπό την Αιγίδα

yp_ergasias_logo_site
yp-oikonomikon_site
ethe
TEAXA_SITE
ene
institouto-oikonomikou-alfabhtismou-logo
uni_dit_atti
pasysdik_logo_site_(harima)

Με την Ευγενική Υποστήριξη

AEIP_logo_site

Media Partners

naftemporiki_logo
naftemporikigr_logo
naftemporikitv_logo

Χορηγοί Επικοινωνίας

insuranceworld
insuranceworldgr
BANKS
capital_logo_site
EURO2DAY
insurance_daily
am_marketing_1
bankingnews_site_logo
biznews_final_logo
GRtimes_logo_site
exposgreece_logo
star_ken_el_logo
tvstar_new_1
kriti24_site.png
piraeus365gr_logo
xanthinews_site
xrima
xrimaweek
VIRUS_NEW
phb_logo

GOLD SPONSOR (15.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου. (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης συνέντευξης υψηλόβαθμου στελέχους στο περιοδικό Insurance World, με αναδημοσίευση στο portal insuranceworld.gr.
 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται ομιλία διάρκειας δέκα (10) λεπτών.
 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο εξωτερικό του κτιρίου, στο Lobby/Ζώνη Α, στο Vip Lounge στον προθάλαμο του Conference Center και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Premium 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 30MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2.Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 500 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video(μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέσεις Προϊοντικής Προβολής (2Χ) (δύο θέσεις φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων  (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο video call, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέσεις Προϊοντικού Καταλόγου (2Χ) (δύο θέσεις όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έως και δέκα (10) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 3μ.x3μ. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το συνέδριο.
 • Δικαιούται πενήντα (50) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Δικαιούται τρεις (3) ροτόντες των οχτώ ατόμων (24 άτομα) στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’). To spot θα προβληθεί έως και τρεις (3) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (Facebook και LinkedΙn) με τρεις (3) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (30MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

SILVER SPONSOR (12.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου. (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης συνέντευξης υψηλόβαθμου στελέχους στο περιοδικό Insurance World, με αναδημοσίευση στο portal insuranceworld.gr.
 • Ο χορηγός δικαιούται ομιλία στελέχους του διάρκειας δέκα (10) λεπτών ή συμμετοχής στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο εξωτερικό του κτιρίου, στο Lobby/Ζώνη Α, στο Vip Lounge στον προθάλαμο του Conference Center και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Premium 3DΨηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 20MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 500 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέσεις Προϊοντικής Προβολής (2Χ) (δύο θέσεις φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο video call, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέσεις Προϊοντικού Καταλόγου (2Χ) (δύο θέσεις όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έως και οχτώ (8) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 3μ.x2μ. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το συνέδριο.
 • Δικαιούται σαράντα (40) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Δικαιούται δύο (2) ροτόντες των οχτώ ατόμων (16 άτομα) στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’). Tο spot θα προβληθεί έως και δύο (2) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (Facebook και LinkedΙn) με δύο (2) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (20MB) στο MyEventXPack(ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

BRONZE SPONSOR (9.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου. (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Ο χορηγός δικαιούται ομιλία στελέχους του διάρκειας δέκα (10) λεπτών ή συμμετοχής στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο Lobby/Ζώνη Α, στον προθάλαμο του Conference Center -ανάλογα τη διαθεσιμότητα- και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Advanced 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 10MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 250 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέση Προϊοντικής Προβολής (1Χ) (μία θέση φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5.  Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο video call, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6.Θέση Προϊοντικού Καταλόγου (1Χ) (θέση όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έως και τέσσερα (4) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • •Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 2μ.x2μ. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το συνέδριο.
 • Δικαιούται τριάντα (30) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Δικαιούται μία (1) ροτόντα των οχτώ ατόμων (8 άτομα) στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’). Το spot θα προβληθεί έως και μία (1) φορά σε διαφημιστικά slots κατά τη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media του διοργανωτή (Facebook και LinkedΙn) με μία (1) δημοσίευση «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (10MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

ASSOCIATE SPONSOR (6.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου. (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο Lobby/Ζώνη Β -ανάλογα τη διαθεσιμότητα-, στον προθάλαμο του Conference Center-ανάλογα τη διαθεσιμότητα- και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Standard 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 8MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 250 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέση Προϊοντικής Προβολής (1Χ) (μία θέση φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έως και τέσσερα (4) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται προβολής με έως ένα (1) rollup μέγιστης διάστασης (0,85×2,00) στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το συνέδριο.
 • Δικαιούται είκοσι (20) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Δικαιούται την παρουσία τεσσάρων (4) ατόμων στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (8MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

PREMIUM CORPORATE PARTICIPATION (3.000€ + Φ.Π.Α.)

 • Το λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε εικαστικά του συνεδρίου. (κεντρικό site του συνεδρίου, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors και στις σελίδες παρουσιάσεων – ομιλιών).
 • Δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Δικαιούται την παρουσία δύο (2) ατόμων στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (5MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

ΡΟΤΟΝΤΑ ΟΧΤΩ ΘΕΣΕΩΝ (1.900€ + Φ.Π.Α.)

Παροχές ανά ατομική συμμετοχή:

 • Συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
 • Πλήρης αξιοποίηση των προηγμένων ψηφιακών δυνατοτήτων του LiveOn Expo Complex (δικτύωση, XPack, βιντεοκλήσεις & συνομιλίες).
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub του συνεδρίου.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

270€+ 24% Φ.Π.Α. – υβριδική συμμετοχή (με φυσική παρουσία & ψηφιακά μέσω του LiveOn Expo Complex)
90€+ 24% Φ.Π.Α. – ψηφιακή συμμετοχή (μέσω του LiveOn Expo Complex)

Για μέλη ΕΛΕΤΕΑ

150€+ 24% Φ.Π.Α. – υβριδική συμμετοχή (με φυσική παρουσία & ψηφιακά μέσω του LiveOn Expo Complex)
70€+ 24% Φ.Π.Α. – ψηφιακή συμμετοχή (μέσω του LiveOn Expo Complex)

Παροχές ανά ατομική συμμετοχή:

 • Συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
 • Πλήρης αξιοποίηση των προηγμένων ψηφιακών δυνατοτήτων του LiveOn Expo Complex (δικτύωση, XPack, βιντεοκλήσεις & συνομιλίες).
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub του συνεδρίου.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
Χρήσιμες Πληροφορίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
Επικοινωνία με την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Υπεύθυνος Προγράμματος & Διαδικασιών Συνεδρίου

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
e-mail: [email protected]

Διαχείριση Οργανωτικών θεμάτων Συνεδρίου

Μαρία Μπακογιάννη, Γραμματέας Διοίκησης ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,

Τηλ: 2110141066,
 
Eλευθέριος Νικολάου, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
Τηλ: 2110141066,

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Δρ. Χαράλαμπος Φύτρος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Nικόλαος Μοσχάτος, Μέλος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Ηρακλής Μπαμπλέκος, Μέλος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Παναγιώτης Μπουγιούκος, Μέλος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Εκτελεστική Επιτροπή ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,

 
Γεώργιος Γεωργόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.ΕΑ.,
 
Δρ. Χαράλαμπος Φύτρος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Kυριάκος Σαμπατακάκης, Γ΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Χαράλαμπος Κατσιπουλάκης, Γενικός Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Παναγιώτης Καράκος, Ταμίας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Μαρία ΦατζικμανώληΕιδική Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.,
 
Επικοινωνία με την ethosEVENTS

Xορηγίες

Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP
Τηλ: 210 998 4864,
e-mail: [email protected]

 
Ράντω Μανώλογλου, Key Account Manager,
Τηλ: 210 998 4863,
e-mail: [email protected]
 
Βασίλης Παπαδόπουλος, Key Account Manager, 
Τηλ: 210 998 4904,
e-mail: [email protected]

Ομιλητές & Αιγίδες

Μαριάνα Βαζαίου, Head of Events Content,
Τηλ: 210 998 4932,
 
Μαρκέλλα Φάρκωνα, Events Programme Executive,
Τηλ: 210 998 4865,

Marketing & Επικοινωνία

Ανδρέας Μπάλτας, Group Digital Marketing Specialist,
Τηλ: 210 998 4906,
 
Γεωργία Κουτσούγερα, Marketing Assistant,
Τηλ: 210 998 4934,

Συντονισμός Εκδήλωσης

Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Events Director,
Τηλ: 210 998 4909,
 
Άρης Λαυδής, Associate Director, Events,
Τηλ: 210 998 4814,
 
Πάνος Χαλαβαζής, Events Executive
Tel: 210 998 4921 

Ατομικές Συμμετοχές

Σταυρούλα Οικονομάκη, Key Account Manager, 
Τηλ: 210 998 4876,
e-mail: [email protected]

Προηγούμενα Συνέδρια

4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Απολογισμός

3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ενημερωτικό Απολογισμός

2o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ενημερωτικό | Απολογισμός

1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ενημερωτικό